Rynek nieruchomości i dostępność mieszkań – stabilne


Fot.finmin.lrv.lt
Analitycy rynku nieruchomości w oparciu o dane z pierwszego kwartału tego roku odnotowują stabilny wzrost – na poziomie 7 proc. Pomimo rosnącej liczby transakcji i pozytywnych nastrojów nabywców, stosunkowo duża konkurencja nie dopuści do nagłych skoków cenowych – zapowiadają doradcy rynku nieruchomości.


 
 
Ze wstępnych danych Centrum Rejestrów wynika, że w pierwszym kwartale br. ogółem na Litwie sprzedano 7,9 tys. mieszkań. Stanowi to wzrost na poziomie 7,1 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Najwięcej mieszkań sprzedano w Wilnie – 2,7 tys. (wzrost rdr o 15,3 proc.). W Kownie sprzedano 1,1 tys. mieszkań (wzrost o 3,7 proc.), w Kłajpedzie – 709 mieszkań (wzrost o 8 proc.). 

Analitycy nieruchomości dość optymistycznie szacują tegoroczny popyt. Zakładają, że będzie on zbliżony do ubiegłorocznego. Rynek nieruchomości na Litwie rozwija się tak inercyjnie, że nawet niewielkie perturbacje gospodarcze nie byłyby w stanie nagle go przyhamować. Wzrost wynagrodzeń i liczby mieszkańców w poszczególnych miastach sprzyja polepszeniu koniunktury na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Do tego dochodzą niezłe warunki kredytowe, stabilne wysokie ceny wynajmu mieszkań i ogólny optymizm mieszkańców w kontekście rozwoju gospodarki kraju. Ze swojej strony duża konkurencja nie pozwala deweloperom na gwałtowne podwyżki cenowe nawet w obliczu rosnących kosztów siły roboczej. 

Co prawda pierwotny rynek nieruchomości stanowi zaledwie jedną czwartą wszystkich transakcji mieszkaniowych, ale ma niewątpliwy wpływ na ogólne dane. Rynek nieruchomości pozostaje stabilny, dostępność mieszkań nie spada. Utrzymują się też stabilne ceny. 

Nieduże zmiany dotyczą co prawda ceny domów działkowych w pobliżu dużych miast. Tego typu nieruchomości odnotowują wzrost cenowy. Spada natomiast popyt na posesje bardziej odległe od miast, do których dojazd zajmuje sporo czasu. Ceny tych ostatnich nieco spadły.
 
Na podstawie: bns.lt, vz.lt, inf.wł.