Restrukturyzacja zadłużenia Wilna


Panorama Wilna, fot. wilnoteka.lt
Samorząd Miasta Wilna wybrał spółkę, która zajmie się planem restrukturyzacji zadłużenia Wilna. W przetargu publicznym zwyciężyła Kancelaria Adwokacka Lawin, Lideika, Petrauskas, Valiūnas i partnerzy, ponieważ jej oferta była najtańsza.
Na Centralnym Portalu Zamówień Publicznych poinformowano, że Kancelaria Adwokacka Lawin, Lideika, Petrauskas, Valiūnas i partnerzy w przetargu publicznym na plan restrukturyzacji zadłużenia Wilna zdobyła pierwsze miejsce, bo jej oferta była najtańsza: 114,7 tys. lt. Na drugim miejscu znalazł się Bank DNB z ofertą 146 tys. lt.

Samorząd Miasta Wilna otrzymał 4 oferty sporządzenia planu restrukturyzacji zadłużenia. Zadaniem zwycięzcy przetargu publicznego będzie: sporządzenie planu restrukturyzacji zadłużenia, zaproponowanie rozwiązania na zmniejszenie zadłużenia, przywrócenie Wilnu wypłacalności i zaproponowanie sposobu na zwiększenie dostępności do rynku kredytowego. Plan sporządzony przez kancelarię będzie uzgadniany z Ministerstwem Finansów Litwy i kredytorami.

Wilno jest na granicy bankructwa, a jego zadłużenie wynosi około 1,29 mld lt. W listopadzie 2013 r. Wilno nie zwróciło litewskiemu Ministerstwu Finansów 12 mln lt długu. Także w 2013 r. pozyskało 52 mln lt na refinansowanie kredytu z banku DNB i zaciągnęło kredyt w fińskim banku Pohjola Bank plc w wysokości 58 mln lt.

Na podstawie: BNS, vilnius.lt