Rada Programowa Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie


Rada Programowa ZHPnL 2018, fot. Dział „HD”
Z rozpoczęciem nowego roku harcerskiego kadra ZHPnL tradycyjnie zebrała się na corocznej Radzie Programowej, aby omówić miniony i zaplanować kolejny sezon. Tym razem spotkanie to odbyło się w dość nietypowy sposób – przybrało formę biwaku i trwało trzy dni, od 14 do 16 września, w malowniczej wiejskiej posiadłości pod Wilnem.
Harcerze wspólnie zgodzili się, że kończący się rok zdecydowanie był udany – spotkanie z Prezydentem RP, wyjątkowy Dzień Myśli Braterskiej, szereg świetnych akcji letnich oraz wiele innych pomyślnych wydarzeń na długo pozostanie w pamięci każdego. Wymienili także wady i problemy, które wkradły się w tym roku i postanowili, jak im zapobiec w nadchodzących latach oraz wybrali nazwę nowego roku harcerskiego.

Drugiego dnia czekał na nich gość-niespodzianka, Jarosław Niewierowicz, niegdyś aktywny harcerz, który opowiedział o swoim doświadczeniu pracy w dyplomacji, a dokładniej o sztuce strategicznego myślenia. Pomogło to harcerzom w zaplanowaniu nadchodzącego roku (który będzie jubileuszowym, trzydziestym rokiem odrodzonego w 1989 harcerstwa na Litwie!) – po spotkaniu napisali plan roku oraz stworzyli listę zadań i projektów, które trzeba zrealizować. Omówili najbardziej aktualne sprawy, zrobili wspólne zdjęcie oraz wzięli się za planowanie jednej z największych i najważniejszych imprez harcerskich – obozu, który w nadchodzącym roku rzeczywiście ma być wyjątkowy.

W każdej wolnej chwili pomiędzy dyskusjami i naradami uczestnicy pomagali w ostatnich przygotowaniach do trzeciej edycji projektu charytatywnego „Drzewo Nadziei”, w którym następnego dnia, po mszy świętej w kościele św. Józefa w Pilaitė, wspólnie wzięli udział, wieńcząc ten produktywny weekend.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.