Pracujących obcokrajowców na Litwie jest dwukrotnie więcej niż przed rokiem


Fot. bns.lt
Prawie 25 tys. obywateli obcych państw pracowało na Litwie legalnie w II kwartale br. W ciągu 2 ostatnich lat liczba obcokrajowców pracujących w naszym kraju wzrosła ponad dwukrotnie. Najwięcej osób przybywa z Rosji, Białorusi i Ukrainy, podaje portal CVMarket.lt.


„24,6 tysiąca – tylu obywateli obcych państw, według danych «Sodry», pracowało na Litwie w II kwartale bieżącego roku. W ciągu dwóch lat liczba obcokrajowców na litewskim rynku zwiększyła się ponad dwukrtonie – z 0,8 proc. w III kwartale 2017 r. do 1,8 proc. – w II kwartale roku bieżącego. Najwięcej obcokrajowców (prawie 17 tys.) pracuje jako kierowcy ciężarówek. (…) Obcokrajowcy pracują również na stanowiskach kierowniczych – 130 z nich kieruje założonymi na Litwie przedsiębiorstwami, placówkami czy organizacjami” – cytowana jest w komunikacie prasowym przedstawicielka CVMarket.lt Raimonda Tatarėlytė.

Z przeprowadzonego sondażu, w trakcie którego przepytano 1 196 pracujących w litewskich przedsiębiorstwach, co piąty mieszkaniec Litwy pracujący w różnegoo rodzaju przedsiębiosrtwach kraju, ma wśród współpracownika obcokrajowca. Najczęściej wymieniani byli obywatele Rosji, Białorusi i Ukrainy, których szczególnie wielu pracuje w sektorach budowlanym i transportowym. O tym, że pracuje razem z obywatelami Rosji czy Białorusi, powiedziało 11,3 proc. respondentów, którzy podali, że wśród ich współpracowników są osoby spoza Litwy.        

Kolejne 10,7 proc. podało, że w pracy styka się z obywatelami Ukrainy, 6,4 proc. ma wśród współpracowników obywateli Estonii, Łotwy i Polski. 5,5 proc. pracowników podało, że wśród ich współpracowników są obywatele państw Europy Zachodniej, którzy zazwyczaj pracują na kierowniczych stanowiskach lub w średnim ogniwie kierowniczym (5,5 proc.).   

Nieco rzadziej w litewskich przedsiębiorstwach spotykani są obywatele Bułgarii, Węgier, Czech, Słowacji i Rumunii (1,2 proc.).

„Chociaż w ostatnim czasie pracowników z Ukrainy coraz aktywniej zapraszają Polska i Niemcy, można śmiało prognozować, że procent pracowników z zagranicy na Litwie w najbliższej perspektywie będzie dalej wzrastał” – podkreśla R. Tatarėlytė.

Na podstawie: ELTA