Papież po raporcie we Francji: to trudna, lecz zbawienna próba


Na zdjęciu (w centrum): papież Franciszek, fot. vaticannews.va
Jest to trudna, lecz zbawienna próba, tak papież Franciszek mówi o trudnych chwilach, które przeżywa aktualnie Kościół we Francji po ogłoszeniu raportu niezależnej komisji na temat wykorzystywania seksualnego w środowisku kościelnym. Ojciec Święty wspomniał o tym we środę, 6 października, podczas audiencji ogólnej, zwracając się do pielgrzymów francuskojęzycznych. Papież przyznał, że liczby, o których mówi raport, są, niestety, pokaźne.


„Ofiary pragnę zapewnić o moim smutku i bólu z powodu odniesionych ran, a także, że jest mi wstyd. To nasza hańba, moja hańba, że Kościół zbyt długo nie potrafił postawić ich w centrum swej troski. Zapewniam je o mojej modlitwie. I modlę się, módlmy się wszyscy: Tobie Panie chwała, a nam wstyd. Jest to czas wstydu. Zachęcam biskupów i was, drodzy bracia, którzy tu przybyliście, aby w tym uczestniczyć, zachęcam biskupów i przełożonych zakonnych, aby nadal podejmowali wszelkie starania, by takie dramaty już nigdy się nie powtórzyły. Kapłanów we Francji zapewniam o mej bliskości i ojcowskim wsparciu w obliczu tej próby, która jest trudna, lecz zbawienna. Zachęcam też francuskich katolików do podjęcia odpowiedzialności i zapewnienia, że Kościół będzie bezpiecznym domem dla wszystkich” – powiedział Franciszek.

Papież zapewnił, iż kieruje swoje myśli przede wszystkim ku ofiarom. Wyraził ubolewanie z powodu zadanych im ran i jest wdzięczny za ich odwagę w składaniu zeznań.

Franciszek myśli również o Kościele we Francji, aby świadomy tej strasznej rzeczywistości, zjednoczony z cierpieniami Pana za swe najbardziej bezbronne dzieci, mógł podjąć drogę odkupienia.

W swoich modlitwach papież zawierza Panu cały lud Boży we Francji, a w szczególności ofiary, aby udzielił im wsparcia i pocieszenia, aby wraz ze sprawiedliwością mógł się dokonać cud uzdrowienia.

Jak wynika z szacunków Niezależnej Komisji ds. Wykorzystywania Seksualnego w Kościele (CIASE), która we wtorek, 5 października, opublikowała dane przeprowadzonego przez siebie badania, w latach 1950-2020 w Kościele katolickim we Francji ofiarą molestowania seksualnego ze strony księży, zakonników, zakonnic oraz osób świeckich pracujących w instytucjach Kościoła padło 330 tys. nieletnich. 80 proc. z nich to chłopcy w wieku od 10 do 13 lat. 56 proc. przypadków miało miejsce przed 1970 rokiem.

Niezależna komisja, której przewodniczył Jean-Marc Sauvé, zjawisko wykorzystywania seksualnego w środowisku kościelnym we Francji badała przez 2,5 roku. 

W wydanym w tym tygodniu oświadczeniu Konferencja Biskupów Francji wyraziła swoje zawstydzenie, wdzięczność i determinację w walce z nadużyciami.

,,Gorąco zachęcamy cały Kościół katolicki we Francji, parafie, ruchy, wspólnoty religijne itd., do zapoznania się z raportem Niezależnej Komisji ds. Wykorzystywania Seksualnego w Kościele, tak bolesnym, jaki jest, i do zaproszenia swoich członków do wspólnej rozmowy na ten temat” – stwierdza francuski episkopat. Dodaje, że ,,spojrzenie na tę straszną rzeczywistość, aby móc stawić jej czoło razem i pracować na rzecz Kościoła bardziej godnego ludzkości i Chrystusa, którego głosi, jest naszym moralnym obowiązkiem wobec ofiar i ich bliskich, a także wobec przyszłych pokoleń”.

Na podstawie; vaticannews.va, KAI