Papież Franciszek uczci ofiary Holokaustu


Fot. popieziausvizitas.lt
Planowana 22–23 września wizyta papieża Franciszka na Litwie zbiega się w czasie z 75. rocznicą likwidacji getta wileńskiego – 23 września jest obchodzony jako Dzień Zagłady Żydów Litewskich. Przedstawiciele Litewskiej Wspólnoty Żydów skierowali do nuncjusza papieskiego oraz kurii wileńskiej pisma z prośbą o uwzględnienie tej rocznicy podczas planowania pobytu Ojca Świętego w Wilnie.

„Sądzimy, że w trakcie wizyty państwowej papieża należało uwzględnić, że 23 września jest wyjątkowo bolesnym dniem w historii Litwy, przywołującym w pamięci tragiczne skutki Holokaustu – tego dnia rozpoczęła się likwidacja getta wileńskiego. Litewska Wspólnota Żydowska jest zaskoczona, że data ta nie została uwzględniona podczas przygotowania planu wizyty. Jednak w ubiegłym tygodniu Nuncjatura Apostolska poinformowała przewodniczącą Wspólnoty, że 23 września papież spotka się ze społecznością przy tablicy pamiątkowej przy ul. Rūdininkų 18 i uczci ofiary Holokaustu. Czekamy, aż zostanie to odzwierciedlone również w ogłoszonym publicznie programie wizyty” – powiedziała przedstawicielka Litewskiej Wspólnoty Żydowskiej Monika Antanaitytė.

Santa Kančytė z kurii wileńskiej potwierdziła, że „papież Franciszek został poinformowany o przypadającej 23 września 75. rocznicy Zagłady Żydów Litewskich” i dodała, że „Ojciec Święty zadecyduje, w jaki sposób uczcić te ważne wydarzenie historyczne”.

Uzupełniony program wizyty papieża ma być podany do wiadomości publicznej na początku września.

Wspólnota Żydowska planuje na 23 września apel pamięci w synagodze chóralnej w Wilnie i uroczystość w Ponarach.

W czasie II wojny światowej na Litwie zamordowano ponad 200 tysięcy Żydów, czyli 90 procent przedwojennej społeczności żydowskiej. Obecnie na Litwie mieszka około 5 tys. Żydów. 

Wizyta papieża Franciszka na Litwie, Łotwie i w Estonii odbędzie się 22–25 września. Tymczasową rezydencją Ojca Świętego będzie nuncjatura apostolska w Wilnie, przy ul. T. Kościuszki, stąd będzie wyruszał do dwóch innych krajów bałtyckich.

Zwierzchnik Kościoła przyleci do Wilna w sobotę, 22 września, przed południem. Około godz. 11.30 planowane jest oficjalne powitanie na lotnisku wileńskim. Następnie pojedzie do Pałacu Prezydenckiego, gdzie odbędzie się kurtuazyjne spotkanie z prezydent Dalią Grybauskaitė. Później planowana jest rozmowa z przedstawicielami władz, społeczeństwa obywatelskiego i korpusem dyplomatycznym na placu Daukantasa przed Pałacem Prezydenckim. Po południu papież uda się na modlitwę do Kaplicy Ostrobramskiej, a później spotka się z młodzieżą na placu Katedralnym.

Niedzielę, 23 września, spędzi w Kownie, gdzie odprawi mszę św. w parku w Santoce, a w bazylice archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła spotka się z księżmi, zakonnikami i zakonnicami oraz seminarzystami. Wieczorem, po powrocie do Wilna, zwiedzi Muzeum Okupacji i Walk o Wolność, będzie się tam modlił za ofiary totalitaryzmów. 

Na spotkania z papieżem w Wilnie na placu Katedralnym i w kowieńskiej Santoce zarejestrowało się już 120 tys. osób.

Na podstawie: lzinios.lt, vilnensis.lt, PAP