Oświadczenie Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą


Fot. wilnoteka.lt
Publikujemy kolejne oświadczenie w związku ze sprawą zarzutów wobec prezesa Związku Polaków na Litwie Michała Mackiewicza.
Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą wyraża swoje zaniepokojenie w związku z zaistniałą sytuacją między Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie” a Zarządem Głównym Związku Polaków na Litwie. Uważamy, że każda społeczna organizacja powinna bezwzględnie przestrzegać wszystkich warunków umowy: sumiennie realizować project zawarty w umowie, a po jego wykonaniu dokonać skrupularnych rozliczeń finansowych. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie wydała oświadczenie, w którym były zrozumiale przedstawione zarzuty pod adresem Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie. Spodziewamy się też konkretnego oświadczenia ze strony Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie. Rozumiemy, że Pan Prezes Michał Mackiewicz w świetle prawa jest niewinny, dopóki nie został skazany wyrokiem prawomocnym przez sąd. Jednak jego zachowanie i wypowiedzi w stosunku do Pani Ambasador RP w Wilnie Urszuli Doroszewskiej, jak też Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, są niezgodne z wszelkimi normami etyki. Mamy nadzieję, że Prezes przeanalizuje zaistniałą sytuację i na okres wyjaśnienia sprawy, zgodnie z panującą praktyką w państwach demokratycznych, zawiesi pełnienie obowiązków prezesa Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie.

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji