Odpust w gminie bujwidzkiej


Piesza pielgrzymka Bujwidze - Pryciuny, fot. wilnoteka.lt
W ostatnią niedzielę lipca, 28, o godz. 14.00 w kaplicy w Pryciunach w gminie bujwidzkiej rejonu wileńskiego odbędzie się odpust ku czci św. Ignacego Loyoli.Uroczystą mszę świętą poprzedzi całodobowa adoracja Przenajświętszego Sakramentu. Po mszy świętej odbędzie się błogosławieństwo samochodów.

W ramach uroczystości odpustowych poświęconych również siostrom Wandzie Boniszewskiej i Helenie Majewskiej 4 sierpnia odbędzie się pielgrzymka z Bujwidz do Pryciun śladami siostry Wandy Boniszewskiej. Pątnicy z kościoła w Bujwidzach wyruszą o godz. 11.00. O godz. 15.00, na zakończenie pielgrzymki, zostanie odprawiona msza św. w kaplicy w Pryciunach.

Odpust w gminie bujwidzkiej
Pryciuny, gmina bujwidzka
28 lipca 2019 r., godz. 14.00
Data: 
28.07.2019 - 14:00