Odkopane Wilno zostanie ...zakopane


Wejście do Ogrodu Bernardyńskiego w Wilnie, fot. vilnius-tourism.lt
Fundamenty średniowiecznej dzielnicy miasta, znalezione podczas wykopalisk archeologicznych w Ogrodzie Bernardyńskim w Wilnie, zostaną zakopane. W czerwcu bieżącego roku, kiedy litewskim archeologom udało się odkopać fragmenty studni, fundamenty domów, drogę wyłożoną kamieniami oraz fragmenty muru obronnego miasta, burmistrz Wilna Artūras Zuokas mówił o planach wyeksponowania fragmentów muru obronnego oraz możliwej ich odbudowie. Dzisiaj te plany są nieaktualne.
Plany wyeksponowania oraz możliwej odbudowy fundamentów średniowiecznej dzielnicy Wilna legły w gruzach. Justinas Kulakauskas, dyrektor firmy Plan Wilna (Vilniaus planas), powiedział, że początkowa wizja, dotycząca znaleziska i odsłonięcia warstw archeologicznych nie będzie rozpatrywana z powodów finansowych. „Uznano, że restauracja nie jest konieczna. Wszystko zostało przeniesione na mapy, zarejestrowane i pewnego dnia, gdy Litwa będzie bogatym państwem, takim jak Izrael czy Egipt, wykopaliska będzie można wznowić” - powiedział J. Kulakauskas.

Zdaniem dyrektora firmy Plan Wilna, pod miastem jest dużo wartych uwagi obiektów archeologicznych, jednak nie ma możliwości wyeksponowania wszystkiego. Obiekty wartościowe zazwyczaj znajdują się 4-5 metrów pod ziemią, natomiast zainstalowanie oświetlenia, wentylacji, urządzeń ochronnych kosztuje ogromne pieniądze. Czasami, zwłaszcza jeżeli nie ma możliwości finansowych, należy ograniczyć się do zarejestrowania znaleziska. Z wykopalisk wynika, że XVI-XVII-wieczne Wilno było znacznie większe niż sobie dotychczas wyobrażano.

Wykopaliska zostały przeprowadzone w ramach projektu renowacji Ogrodu Bernardyńskiego. Z planu wynika, że prace renowacyjne powinny zostać zakończone do końca bieżącego roku. Wartość projektu to 18 mln litów, z których 10 mln pochodzi z funduszu Unii Europejskiej.

Na podstawie: diena.lt