O zmaskulinizowaniu nazw ulic


Fot. wilnoteka.lt
Przedstawiciele Litewskiego Centrum Rozwoju Równych Możliwości wyrażają zaniepokojenie z powodu dyskryminacji kobiet podczas nadawania nazw własnych wileńskim ulicom. Okazuje się, że zaledwie 39 ulic w Wilnie nosi nazwiska kobiet, podczas gdy ulic nazwanych na cześć znanych mężczyzn jest aż 248. Zdaniem przedstawicieli LCRRM powinno się to jak najszybciej zmienić. W tym celu proponują wydłużyć listę ulic noszących nazwiska kobiet.
Według Litewskiego Centrum Rozwoju Równych Możliwości kobiety na Litwie są spychane na margines społeczny nie tylko w życiu codziennym, ale też w życiu kulturalnym, politycznym i naukowym. Nazwiska zasłużonych litewskich kobiet, w odróżnieniu od nazwisk mężczyzn, rzadko widnieją na tabliczkach z nazwami ulic. Dla przykładu aż 248 ulic wileńskich zostało nazwanych na cześć zasłużonych litewskich poetów, pisarzy, działaczy społecznych. Ulic, noszących nazwiska kobiet, jest w Wilnie zaledwie 39.

W opinii przedstawicieli LCRRM w pozostałych ośrodkach Litwy sytuacja nie jest lepsza. "O kobietach na Litwie przypomina się dopiero wtedy, gdy zachodzi potrzeba usunięcia skutków kryzysów i zawieruch dziejowych. Działania kobiet, kształtujące pamięć historyczną, nie są dostrzegane i cenione. Zamiast tego każdego roku sumienie jest uspokajane wiązankami szybko więdnących kwiatów" - uważa menager projektów Litewskiego Centrum Rozwoju Równych Możliwości Margarita Jankauskaitė.

Jankauskaitė zwraca uwagę, że w świetle litewskiego ustawodawstwa nadawanie nazw ulicom nie powinno szerzyć nierówności społecznej i dyskryminować żadnej z płci. Jednakże, zdaniem  menager projektów LCRRM, obecnie sytuacja jest zgoła odmienna i ulic z nazwiskami znanych na Litwie kobiet jest nieproporcjonalnie mniej.

Litewskie Centrum Rozwoju Równych Możliwości zgłosiło do Samorządu Miasta Wilna prośbę o udzielanie pierwszeństwa zasłużonym kobietom podczas nadawania nazw wileńskim ulicom. Z kolei przewodnicząca samorządowej komisji zajmującej się kwestiami nazewnictwa ulic w Wilnie, Daina Urbanavičienė, jest przekonana, że nikt celowo nie dyskryminuje kobiet, a przewaga nazwisk mężczyzn na tabliczkach z nazwami ulic nad nazwiskami kobiet wynika z tradycji. "Niestety, tak się złożyło, że mężczyzn zasłużonych dla życia politycznego, kulturalnego i społecznego jest o wiele więcej. Bardzo bym się jednak cieszyła, gdyby nazwisk kobiet na tabliczkach z nazwami ulic przybywało" - dodała Daina Urbanavičienė.

Na podstawie: 15min.lt

Komentarze

#1 W Polsce tzw. feministki

W Polsce tzw. feministki wprowadzily zenskie nazwy zawodu dla kobiet jak np.
- psycholodzka
-kierownica
-tiruwka
-poslanka
-ministerka.
...............................szajba odbija.

#2 To madry pomysl. Lietuva idie

To madry pomysl. Lietuva idie do przodu!

#3 A w sprawie dyskryminacji

A w sprawie dyskryminacji rdzennej polskiej mniejszości polskiej działacze Ci w ogóle nie wypowiadają się.
Świadomie ślepi ?

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.