Ministrowie rolnictwa podpisali deklarację w sprawie polityki rolnej UE


Ministrowie rolnictwa Litwy i Polski Andrius Palionis i Jan Krzysztof Ardanowski, fot. zum.lrv.lt
Ministrowie rolnictwa ośmiu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Litwy, podpisali w Warszawie deklarację dotyczącą przyszłej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. W dokumencie szefowie resortów wskazali na potrzebę zrównywania dopłat bezpośrednich dla rolników ze wszystkich państw Wspólnoty. Wyrażono także sprzeciw wobec planowanych cięć w budżecie Wspólnej Polityki Rolnej.


W deklaracji podkreślono, że Wspólna Polityka Rolna pozwala na modernizację sektora produkcji rolniczej jak również modernizację obszarów wiejskich. Ministrowie zgodzili się, że w kolejnej perspektywie w większym stopniu należy zwracać uwagę na skutki środowiskowe produkcji rolnej i dążenia do neutralności klimatycznej na poziomie UE. Nowe standardy produkcji uwzględniające założenia tak zwanego Zielonego Ładu będą wymagać wyższych nakładów finansowych, stąd zaapelowano o uwzględnienie tego faktu w budżecie na rolnictwo.

Dokument zawiera także zapisy dotyczące potrzeby zrównywania dopłat dla rolników. „W wyniku zwiększania orientacji rynkowej europejskiego rolnictwa dochody producentów stają się coraz bardziej niestabilne. W związku z tym ważne jest zachowanie poziomu równowagi ekonomicznej poprzez system płatności bezpośrednich, wyrównywanie niższych stawek dałoby równą pozycję wyjściową w nowych warunkach” – zaznaczono.

Podwyższenie dopłat dla części państw to nie tylko kwestia sprawiedliwości i wyrównania szans, to przede wszystkim – więcej pieniędzy dla rolników na produkcję lepszej żywność i większą ochronę środowiska. Niższe dopłaty niż średnia unijna otrzymuje 14 państw Unii Europejskiej, w tym Litwa i Polska.

Płatności bezpośrednie wspierające dochody rolników są w Unii Europejskiej bardzo zróżnicowane i wynoszą od 200 do 500 euro na hektar. Władze państw Europy Środkowo-Wschodniej nie ustają w wysiłkach, by zmienić ten stan rzeczy. Zwłaszcza, że obecny sposób naliczania dopłat opiera się na parametrach z okresów historycznych, takich jak plon referencyjny czy obsada bydła. 

Treść deklaracji kończy się zwróceniem uwagi na potrzebę wypracowania nowego formatu WPR. Chodzi o potrzebę większej elastyczności, uproszczeń i szybszej interwencji finansowej lub innej pomocy na przykład w przypadku klęsk żywiołowych.
Dokument parafowali przedstawiciele rządów: Polski, Estonii, Łotwy, Litwy, Czech, Węgier, Bułgarii i Rumunii. Litwę reprezentował minister rolnictwa Andrius Palionis. 

Na podstawie: IAR, PAP, zum.lrv.lt