Mer Wilna: sprawy upamiętnienia Jana Pawła II nie należy odkładać


Otwarcie wystawy poświęconej Janowi Pawłowi II, fot. wilnoteka.lt/Eryk Iwaszko
Samorząd stołeczny ma wielkie plany związane w uporządkowaniem placu przed kościołem św. Apostołów Piotra i Pawła na Antokolu, noszącego imię św. Jana Pawła II. Jednak, zdaniem mera Wilna Remigijusa Šimašiusa, sprawy godnego upamiętnienia papieża nie należy odkładać. Podczas uroczystości otwarcia wystawy „Jan Paweł II – orędownik ładu i pokoju” mer poinformował, że miasto planuje odbudować kapliczkę, która stała przed kościołem przed II wojną światową. Ma tam zostać umieszczona tablica ze słowami św. Jana Pawła II o jedności budowanej na zasadach chrześcijańskich.

Plac przed antokolskim kościołem od lat nosi imię Jana Pawła II, niestety nie wygląda ani reprezentacyjnie, ani godnie, a jego znaczną część zajmuje parking. Władze miasta od dawna mówią o potrzebie rekonstrukcji ronda i uporządkowania placu. Już kilka lat temu został przedstawiony projekt zakładający przebudowę ronda w skrzyżowanie regulowane światłami, odbudowanie zburzonej w okresie sowieckim kapliczki i założenie zieleńców zamiast parkingu.

„Są wielkie plany związane z tym miejscem, ale dotyczą one nawet bardziej rozwiązań komunikacyjnych niż samego placu. Sądzę, że nie należy jednak odkładać spraw związanych z upamiętnieniem Jana Pawła II, które można wykonać teraz. Odbudowanie kapliczki i uporządkowanie przestrzeni przed kościołem, obecnie tak zaniedbanej, z wykrzywionymi płytami chodnikowymi, byłoby słusznym i ważnym pierwszym krokiem” – powiedział Wilnotece mer Wilna Remigijus Šimašius.

Zanim jednak plany te zostaną zrealizowane, proboszcz parafii pw. św. Piotra  i Pawła ks. Wojciech Górlicki zaproponował władzom miasta zorganizowanie wystawy plenerowej poświęconej św. Janowi Pawłowi II.

Wystawa „Jan Paweł II – orędownik ładu i pokoju” została przygotowana przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Składa się z kilkudziesięciu plansz prezentujących głównie zdjęcia z pielgrzymek papieża Jana Pawła II, w tym na Litwę w 1993 roku. Zdjęcia są opatrzone cytatami z wypowiedzi Ojca Świętego w trzech językach: polskim, litewskim i angielskim.

„To miejsce będzie nam chociaż tymczasowo przypominać świadectwo wiary papieża Jana Pawła II” – podczas otwarcia wystawy powiedział ks. Wojciech Górlicki.

Jak zapewnił prezes „Wspólnoty Polskiej” Dariusz Piotr Bonisławski, wystawa pozostanie na placu tak długo, jak będzie istniała taka potrzeba.Zdjęcia: Edwin Wasiukiewicz
Montaż: Aleksandra Konina