Litwa: regulator rynku energetycznego zwrócił się do Prokuratury Generalnej ws. „Perlas Energija”


Fot. BNS
Państwowa Służba Regulacji Energetyki we środę, 10 sierpnia, zwróciła się do Prokuratury Generalnej z wnioskiem o zainicjowanie procesu obrony interesu publicznego w związku z działaniami niezależnego dostawcy prądu spółki „Perlas Energija”, która w trybie jednostronnym zmieniła warunki umów z klientami. Regulator rynku energetycznego wnioskuje o zastosowanie środków tymczasowych – nałożenie ograniczeń na mienie „Perlas Energija”.Zdaniem Państwowej Służby Regulacji Energetyki, należy wyjaśnić, czy zmieniając w trybie jednostronnym warunki umów, spółka „Perlas Energija” nie dążyła do stworzenia sprzyjającej dla niej sytuacji w celu otrzymania nieuzasadnionych dochodów przy sprzedaży produktów finansowych i innego mienia.  

Przypomnijmy, w piątek, 5 sierpnia, spółka „Perlas energija” ogłosiła o zerwaniu umów z prawie 180 tys. klientów, którzy podpisali z nią umowy zakładające stałą cenę prądu i proponuje im teraz albo kupowanie prądu według cen giełdowych, albo wybranie innego dostawcy.

Na podstawie: bns.lt