Kardynał Henryk Gulbinowicz kończy 95 lat


Kardynał Henryk Gulbinowicz, fot. wilnoteka.lt
17 października 95 lat kończy kardynał Henryk Gulbinowicz – arcybiskup senior archidiecezji wrocławskiej, kawaler Orderu Orła Białego, Honorowy Obywatel Rejonu Wileńskiego.Kardynał Henryk Gulbinowicz urodził się 17 października 1923 roku w podwileńskiej wsi Szukiszki, w archidiecezji wileńskiej. Szkołę podstawową ukończył w Wilnie. Także w Wilnie ukończył gimnazjum i uzyskał świadectwo dojrzałości. W 1944 roku rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Wilnie, przeniesionym w 1945 roku do Białegostoku, gdzie 18 czerwca 1950 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego. 

W roku 1959, na prośbę biskupa warmińskiego Tomasza Wilczyńskiego, wykładał teologię moralną i etykę w Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie i pełnił różne funkcje wychowawcze, w tym prefekta studiów, wicerektora i rektora. Równocześnie angażował się w pracę duszpasterską wśród miejscowej młodzieży akademickiej i pracowników nauki przy parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie. W 1970 roku został mianowany administratorem apostolskim w Białymstoku, a święcenia biskupie uzyskał 8 lutego 1970 roku. W 1975 roku został mianowany metropolitą wrocławskim, dziesięć lat później został kardynałem. Funkcję metropolity wrocławskiego kardynał H. Gulbinowicz pełnił do 2004 roku, kiedy to osiągnął wiek emerytalny.  

Kardynał Henryk Gulbinowicz przyjaźnił się z wieloma wybitnymi postaciami minionego stulecia. Wiele z nich poznał właśnie na Wileńszczyźnie. Siostra Wanda Boniszewska była jego katechetką w Pryciunach, przygotowała go do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej, a później do ministrantury. Księdza Michała Sopoćkę, z którym później pracował w Białymstoku, poznał w Wilnie. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim jego wykładowcą był Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II.

W 2015 roku Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego nadała kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego. Tytuł został nadany w uznaniu zasług kardynała dla Wileńszczyzny. Będąc członkiem watykańskiej Kongregacji do spraw Kościołów Wschodnich, pomagał Litwie. Była to przede wszystkim pomoc materialna, druk literatury religijnej, jak też pomoc w zachowaniu dziedzictwa kulturowego i religijnego. Wspierał parafie Wileńszczyzny, patronował młodzieżowym inicjatywom.

Podczas jednego z pobytów w ojczystym kraju kardynał Henryk Gulbinowicz podzielił się z Wilnoteką swoimi wileńskimi wspomnieniami

Ostatni raz ks. kardynał Henryk Gulbinowicz odwiedził swoje ukochane Wilno pięć lat temu, w przededniu jubileuszu 90-lecia. 

Na podstawie: PAP, inf.wł.