Kampanię wyborczą czas zacząć!


Plakat wyborczy AWPL, fot. wilnoteka.lt
Około 700. osób wzięło udział w konwencie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, który dał początek kampanii wyborczej w krajowych wyborach parlamentarnych. „Udało się nam zjednoczyć społeczność polską, ale nie tylko polską, dołączają do nas i litewskie wspólnoty. Łączymy wszystkich ludzi dobrej woli“ - podkreślił prezes AWPL Waldemar Tomaszewski.
Od lat Akcja Wyborcza Polaków na Litwie bierze udział w wyborach pod hasłem: „Jednością silni”. W tym roku politycy wykorzystają jeszcze jeden okrzyk: „Za sprawiedliwość. Za naszą i waszą wolność”. Zdaniem prezesa partii, Waldemara Tomaszewskiego, te dwa hasła odzwierciedlają cel partii i program wyborczy. Partia walczy o sprawiedliwość społeczną, finansową, prawną, a także o wolność w szerokim pojęciu, o prawo każdego do swego nazwiska i używania ojczystego języka.

Na liście wyborczej AWPL jest 141 osób, to maksymalna liczba osób mogących uczestniczyć w wyborach. AWPL zrzesza przedstawicieli 30. organizacji polskich, białoruskich, tatarskich oraz 2. partie polityczne: Sojusz Rosjan z Kłajpedy i Litewską Partię Ludową. „To już jest nowa jakość naszej działalności. Nie jesteśmy już partią regionalną, jak to było dotychczas, lecz partią o zasięgu ogólnokrajowym” - podkreślił W. Tomaszewski.

W tym roku o mandaty poselskie AWPL będzie walczyć w 39. z 70. istniejących okręgów wyborczych. Wypróbuje sił w Kownie, Kłajpedzie, Druskiennikach. Prezes AWPL zakłada, że partia po raz pierwszy przekroczy pięcioprocentowy próg wyborczy, że zdobędzie 10 procent głosów i będzie formować rząd RL. Rozwój turystyki, produkcja biopaliw, nowe miejsca pracy, priorytet dla transportu i rolnictwa - to główne kierunki programu gospodarczego i społecznego AWPL. Właśnie z tego powodu partia pretenduje do objęcia stanowisk szefów resortu oświaty, rolnictwa, gospodarki i transportu. 

Wybory na Litwie odbywają się według ordynacji większościowo-proporcjonalnej. Posłowie są wybierani w okręgach jednomandatowych i z list partyjnych. Obecnie z ramienia AWPL w Sejmie Litwy działa 3. posłów, którzy zdobyli mandaty w okręgach jednomandatowych.  

Na podstawie: awpl.pl, inf.wł.

Komentarze

#1 http://www.awpl.lt/index.php?

http://www.awpl.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=374%3Apolityka-i-uczciwo–czy-to-moliwe&catid=42%3Aaktualia&Itemid=59&lang=pl
Polityka i uczciwość – czy to możliwe?

Polityka, co jest łatwo dostrzec, z uczciwością jest jak najbardziej na bakier: dziś można należeć do jednej opcji, jutro kardynalnie zmienić swe zapatrywania, przy okazji opluwając byłych kolegów. Czy możliwe jest współistnienie uczciwości i polityki w ogóle?

A więc wszyscy wyborcy powinni pójść do urn i dokonać właściwego wyboru. Oby tylko nie dali się zwieść kolorowym reklamom i nie mniej barwnym obietnicom bez pokrycia. Przyjdźmy zatem sami, zachęćmy bliskich i znajomych, aby zechcieli wybrać swoich przedstawicieli. Nikt za nas tego nie zrobi. Musimy wygrać i wygramy !

#2 Naprzód AWPL, do zwycięstwa!

Naprzód AWPL, do zwycięstwa! Dla nas i dla całej Litwy.

#3 Nic nie zastąpi codziennej, i

Nic nie zastąpi codziennej, i przy każdej nadarzającej się okazji, pracy w swoich środowiskach.
Bardzo ważne są rozmowy z sąsiadami , kolegami w pracy, w rodzinach, wśród znajomych i przyjaciół.
Bardzo ważne jest, by przekonywać wahających się , nie zamierzających pójść na wybory, dotąd nieprzekonanych do AWPL.
Ważny jest każdy głos , szczególnie w mało zintegrowanym Wilnie i na Kresach Wileńszczyzny.
Każdy, Ty również (!), codziennie powinniście pracować na rzecz zachowania narodowej tożsamości, zwykłej ludzkiej godności i dobra wspólnego,na rzecz wreszcie może bardziej sprawiedliwego i lepiej zarządzanego państwa.
Nie wystarczy samemu/samej przekonać minimum (!)kilka osób, trzeba przekonać je, by zaczęły robić to samo co my, i miejmy nad tym kontrolę. .
Rodzice dzieci wysyłanych do lt szkół, rodziny rosyjskie, białoruskie, tatarskie, żydowskie, wszelkie rodziny mieszane, dzięki kontaktom z nami niech głosują na AWPL.
Danie wreszcie AWPL szansy na znaczące uczestniczenie w rządach jest jedyną alternatywą dla LT , jedyna szansą na polepszenie i uzdrowienie chorego i totalnie skorumpowanego, a przecież wspólnego państwa..

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.