IX Kongres Kolejowy w Warszawie


Fot. inforail.pl
W Warszawie rozpoczął się IX Kongres Kolejowy. W otwarciu największego wydarzenia branży kolejowej wzięli udział m.in. minister komunikacji Litwy Jarosław Narkiewicz oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który przedstawił priorytety ministerstwa w nowej kadencji rządu Mateusza Morawieckiego.
„Kongres Kolejowy nabiera znaczenia z każdym rokiem i życzę organizatorom, by jego waga wykroczyła wkrótce daleko poza granice naszego kraju. To niezbędne wydarzenie, dające możliwości pogłębienia naszych relacji oraz potwierdzające, że przyszłość kolei interesuje nie tylko samych kolejarzy, ale też tych, którzy z nimi współpracują” – podkreślił Andrzej Adamczyk.

Nawiązując do międzynarodowego charakteru kongresu i witając Jarosława Narkiewicza, A. Adamczyk podkreślił, że relacje polsko-litewskie, szczególnie w kwestiach transportu, są bardzo dobre. Zwracając się do wszystkich uczestników kongresu, minister podkreślił, że ministerstwo chce być otwarte na sprawy branży transportowej. „Przed czterema laty taką właśnie deklarację złożyłem: że będziemy starać się rozważyć każdy problem środowiska, a naszej współpracy nie skończymy w momencie podpisania umowy o wykonawstwo” – podkreślił A. Adamczyk.

Podczas wizyty w Warszawie J. Narkiewicz wziął udział w debacie „Integracja europejskiej sieci kolejowej – Nowe i istniejące korytarze transportowe w Europie
Środkowej”. Jak zapowiadało litewskie ministerstwo, mówił o priorytetach litewskiej infrastruktury kolejowej w latach 2021–2027 w finansowej perspektywie UE, w tym o brakujących połączeniach i zwiększeniu bezpieczeństwa transportu. Tematem dyskusji była także rola projektu Rail Baltica dla całego regionu Morza Bałtyckiego.

W planach wizyty w Warszawie były również spotkania ministra J. Narkiewicza z polskimi ministrami infrastruktury A. Adamczykiem oraz gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Markiem Gróbarczykiem, a także przedstawicielami polskich firm sektora drogowego. Celem tych rozmów ma być m.in. zachęcanie polskich firm do brania udziału w przetargach na budowę i remonty dróg na Litwie. Na poziomie ministerialnym omówione zostaną główne inwestycje takie jak Rail Baltica czy Via Baltica, a także możliwości uruchomienia trasy promu z Kłajpedy do Gdańska/Gdyni.

Na podstawie: rynek-kolejowy.pl, kongreskolejowy.pl, sumin.lrv.lt