III Kongres Młodzieży Polonijnej ONLINE


Fot. Facebook/Kongres Młodzieży Polonijnej
Dziś (01.08) pod hasłem „Powołani do świętości” rozpocznie się III Kongres Młodzieży Polonijnej. Spotkanie miało być odwołane z powodu epidemii koronawirusa. Postanowiono jednak zorganizować je online. W programie spotkania przewidziana jest wspólna modlitwa, dzielenie się przemyśleniami, a w konsekwencji tworzenie formacji chrześcijańskiej. To spotkanie młodzieży polonijnej z całego świata, którą łączy przede wszystkim miłość do Polski.

Dziś, 1 sierpnia, pod hasłem „Powołani do świętości” rozpocznie się III Kongres Młodzieży Polonijnej. Pierwotnie planowany był na 1-9 sierpnia w Krakowie. Ze względu na pandemię wydarzenie może się odbyć tylko wirtualnie.

Kongres zapoczątkuje cykl spotkań „Kongres Młodzieży Polonijnej – Spotkanie LIVE”, będących stałą formą kontaktu i duszpasterstwa młodych ze środowisk polonijnych – wyjaśnia delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, biskup Wiesław Lechowicz.

„Będziemy rozmawiać w trakcie tego pierwszego spotkania. Przewidziana jest konferencja, później dyskusja, praca w grupach, będzie modlitwa oraz czas z możliwością zadawania pytań” – wyjaśnia hierarcha.

W związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą urodzin papieża Jana Pawła II biskup Lechowicz wygłosi wykład „Powołanie do świętości w nauczaniu papieża Franciszka i w życiu świętego Jana Pawła II”. „Celem spotkania będzie również pogłębianie formacji chrześcijańskiej i patriotycznej, wymiana doświadczeń oraz integracja młodych Polaków żyjących w różnych częściach świata” – dodaje duszpasterz.

Głównym organizatorem spotkania jest Delegat KEP do spraw Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, zaś współorganizatorem – młodzieżowa „Grupa Orły” z Niemiec.

Pierwszy Kongres Młodzieży Polonijnej został zorganizowany w ramach Światowych Dni Młodzieży w lipcu 2016 roku i zgromadził około 250 osób polskiego pochodzenia z ponad 20 krajów. Kolejne spotkanie, które miało miejsce w Warszawie od 28 lipca do 5 sierpnia 2018 roku, zgromadziło zbliżoną liczbę młodych z blisko 20 krajów: z Austrii, Belgii, Białorusi, Brazylii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Rumunii, Kazachstanu, Litwy, Mołdawii, Niemiec, Norwegii, Paragwaju, Rosji, Ukrainy, USA, Uzbekistanu, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch.

Na podstawie: PAP, kongresmp.pl