Eliminacje do XXV Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. K. Szwarlika w Będzinie


Fot. wilnoteka.lt
22 listopada 2018 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędą się po raz drugi eliminacje do XXV Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie.Wielką moc mają świąteczne obyczaje i obrzędy, dlatego przetrwały tyle wieków. Jednym z pięknych polskich obyczajów jest śpiewanie kolęd w okresie Bożego Narodzenia.

Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika należy do największych tego typu imprez w Polsce. Eliminacje do przeglądu odbywają się na terenie całej Polski i poza jej granicami. Każdego roku gromadzą one kilkanaście tysięcy osób w różnym wieku, których łączą pasja i talent.

W wileńskich eliminacjach mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry działające w szkołach, domach kultury, parafiach.

Eliminacje odbędą się w dwóch częściach:
1. 22 listopada o godz. 10:00 udział biorą soliści i zespoły szkolne oraz młodzieżowe
2. 22 listopada o godz. 17:00 udział biorą zespoły i soliści dorośli

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnicy eliminacji zobowiązani są do zaprezentowania trzech dowolnie wybranych kolęd lub pastorałek (soliści i duety – dwóch) w tym obowiązkowo jednej tradycyjnej polskiej kolędy lub pastorałki, a wykonywane zwrotki należy ograniczyć do trzech.
2. Dopuszcza się możliwość użycia podkładu muzycznego.
3. W kategorii chórów przynajmniej jeden utwór winien być wykonany a capella.
4. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.

Uczestnicy, którzy uzyskają najwyższe oceny jury, będą zaproszeni na wyjazd do Polski na Międzynarodowy Konkurs Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się w styczniu 2019 r. w Będzinie.

Natomiast kierownicy oraz dyrygenci najlepszych zespołów oraz chórów otrzymają propozycję wzięcia udziału w warsztatach wokalnych w Ostródzie, organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, które odbędą się 27–30 grudnia. Warsztaty poprowadzi profesor Instytutu Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Honorata Cybula. Podsumowaniem warsztatów będzie wspólny koncert kolęd na zamku w Ostródzie dla Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Burmistrza Ostródy oraz dostojnych gości. Uczestnicy będą uhonorowani dyplomami poświadczającymi ukończenie warsztatów wokalnych.

Zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie prosimy o wypełnienie karty uczestnika i odesłanie do organizatorów w terminie do 5 listopada 2018 r.

Wszelkiej informacji udzielamy pod numerem 865277116 lub mailowo jankastu@gmail.com

Organizatorzy: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundacja Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek, Wileński Oddział Miejski Związku Polaków na Litwie; Partner: Dom Kultury Polskiej w Wilnie.Eliminacje do XXV edycji Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
22 listopada 2018 r.

Data: 
22.11.2018 - 10:00