Dialog pamięci kulturowych w przestrzeni ULB - zaproszenie do dyskusji


Uniwersytet Wileński, fot. wilnoteka.lt
15 grudnia o 17.00 w sali posiedzeń Senatu Uniwersytetu Wileńskiego (ul. Universiteto 3) odbędzie się kolejna dyskusja z cyklu poświęconego tematyce dialogu pamięci kulturowych w przestrzeni ULB, w której wezmą udział historycy i intelektualiści z Litwy, Polski i Białorusi. Tematem dyskusji będzie miejsce Wilna w pamięci historycznej Polaków i Litwinów. Podobna debata, zorganizowana we współpracy z Muzeum Historii Polski „Dwa narodowe toposy w stosunkach polsko-litewskich: „Okupacja Wilna” i „Wilno jako stolica polskich kresów wschodnich”, odbyła się już w Warszawie 17 listopada br.
Większość społeczeństw w komunikacji między członkami wspólnoty, jak i pomiędzy państwami wykorzystuje pojęcia mające związek z wydarzeniami historycznymi, przy pomocy których dąży się nie tylko do przypomnienia przeszłości, ale bardziej do wytłumaczenia współczesnych procesów. Do takich kulturowych terminów bez wątpienia zalicza się toposy „okupacji Wilna” i „Kresów Wschodnich”. Podczas dyskusji rozmówcy spróbują wyjaśnić genezę tych dwóch kulturowych kategorii, ich rozpowszechnianie się wśród społeczeństw na Litwie i w Polsce, zostanie postawione pytanie, w jakim celu i w jaki sposób te pojęcia są wykorzystywane w dobie obecnej.

Temat „okupacji Wilna” i „Kresów Wschodnich” tylko z pozoru należy do Polski i Litwy. W rzeczywistości powyższe tematy w mniejszym lub większym stopniu dotykają i innych sąsiadów naszych państw. Stąd też w dyskusji zostanie poruszona kwestia, jak ten temat odbierany jest na Białorusi, jak w tym państwie pojmowana jest „okupacja Wilna” i „Kresy Wschodnie”.

Uczestnicy dyskusji:
- prof. Leszek Zasztowt, dyrektor Instytutu Historii Nauki PAN i profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni badacz systemu oświaty na tzw. Kresach Wschodnich, 
- dr Dangiras Mačiulis, przedstawiciel Instytutu Historii Litwy, znany badacz kultury Litwy, przedstawi powstanie terminu „Okupacja Wilna“ i jego rozpowszechnianie się w XX i XXI w. na Litwie, 
- prof. Aleksander Smaliančuk z Europejskiego Humanistycznego Uniwersytetu w Wilnie, zajmujący się badaniem historii i kultury Białorusi, omówi znaczenie tych pojęć dla społeczeństwa białoruskiego.

Dyskusję, jak i cały projekt organizuje Instytut Historii Litwy wspólnie z Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Wileńskiego oraz Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Historii Polski, Instytutem Polskim w Wilnie i Instytutem Goethego. Projekt pod patronatem ministrów kultury Litwy i Polski.

Wstęp wolny.   
Data: 
15.12.2011 - 17:00 - 20:00