Czy Poczta Litewska sprzeda swoje budynki?


Fot. post.lt
Państwowa Komisja Ochrony Zabytków zwróciła się z prośbą do Państwowego Przedsiębiorstwa Poczta Litewska (Lietuvos paštas) o znalezienie możliwości zachowania dotychczasowego przeznaczenia centralnych budynków poczty w Wilnie, Kownie i Kłajpedzie. Poczta Litewska chce je sprzedać, gdyż, uwzględniając obecne potrzeby, są one zbyt duże i zbyt drogie w utrzymaniu.
Eksperci od ochrony zabytków wskazują na wartość historyczną i architektoniczną centralnych budynków poczty w Wilnie, Kownie i Kłajpedzie, które zostały wzniesione specjalnie na potrzeby poczty.

„Budynek poczty centralnej jest jednym z najważniejszych symboli każdego miasta, który reprezentuj też państwo” – czytamy w oświadczeniu Państwowej Komisji Ochrony Zabytków.

Zaznacza się w nim, że budynek Poczty Centralnej w Kownie jest jednym z najważniejszych obiektów architektonicznych modernizmu okresu międzywojennego.

„Ten obiekt jest przykładem najbardziej charakterystycznego kowieńskiego modernizmu. Trwają starania, by został on wciągnięty na listę światowego dziedzictwa UNESCO” – podkreślają eksperci.

Z kolei Budynek Poczty Centralnej w Kłajpedzie „jest akcentem historycznej części miasta”. „Jest on zbudowany w neogotyckim stylu charakterystycznym dla tego regionu. Posiada unikalne wnętrze i wyposażenie” – napisano w komunikacie. Zwraca się w nim uwagę, że w wieży budynku jest działający karylion. „W przypadku prywatyzacji obiektu należy zadbać o ochronę instrumentu i zapewnić, by nadal działał” – wskazują eksperci.


Tymczasem budynek Poczty Centralnej w Wilnie prezentuje dwa style: neorenesans z przełomu XIX i XX wieku oraz modernizm drugiej połowu XX wieku.

W 1969 roku słynni litewscy architekci Algimantas i Vytautas Nasvytisowie dokonali rekonstrukcji obiektu. Przy zachowaniu historycznej fasady stworzyli nową przestrzeń wewnętrzną i dostosowali ją do potrzeb i funkcji poczty.

Poczta Litewska podjęła decyzję o sprzedaniu tych trzech budynków, gdyż, uwzględniając obecne potrzeby, są one zbyt duże i zbyt drogie w utrzymaniu.

Państwowa Komisja Ochrony Zabytków, apelując o zachowanie przeznaczenia budynków, zwróciła się też do Departamentu Zabytków Kultury o przygotowanie przepisów ich ochrony. W ten sposób dąży się do zachowania autentyczności budynków w przypadku wciągnięcia ich na listę obiektów prywatyzowanych.

Zaniepokojenie planami sprzedaży poczt centralnych Wilna, Kowna i Kłajpedy wyraziła też Litewska Narodowa Komisja UNESCO oraz Litewski Związek Restauratorów.

Na podstawie: vkpk.lt, BNS, lrt.lt