Coś dla miłośników psów


Fot. wilnoteka.lt
W 2011 roku w rejonie solecznickim powstał Solecznicki Klub Hodowców Psów, który w kwietniu tego roku został przyjęty do Stowarzyszenia Kynologów Litwy, stając się tym samym członkiem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI). Stowarzyszenie Kynologów Litwy łączy 50 litewskich klubów miłośników psów - regionalne kluby wszystkich ras, specjalistyczne kluby rasowe, kluby młodych prowadzących oraz klub tresowania i sportu psów.
Solecznicki Klub Hodowców Psów ma ambitne cele: będzie dążył do stworzenia jak najbardziej korzystnych warunków rozwoju i rozpowszechniania kynologii, do zjednoczenia, zgrupowania i koordynowania działalności miłośników kynologii, jak również do promowania poprawy zdrowia oraz warunków hodowli i utrzymania psów rasowych.

Z porad metodycznych Solecznickiego Klubu Hodowców Psów będą mogli korzystać nie tylko członkowie klubu, ale też wszyscy mieszkańcy rejonu. Klub planuje organizowanie wystaw, wyścigów, seminariów, kursów, warsztatów, pokazów i inną działalność ściśle związaną z kynologią. Członkowie klubu chcą współpracować z innymi klubami hodowców psów na Litwie oraz poza jej granicami.

Klub zaprasza wszystkich właścicieli psów z Solecznik do aktywnego udziału w działalności klubu hodowców psów. Każdy wstępujący do grona klubu otrzyma bilet członka klubu oraz zostanie członkiem Stowarzyszenia Kynologów Litwy. Wszyscy należący do klubu również będą mogli zamówić wyrobienie dokumentów rodowodu, zamówić dokumenty rodowodu eksportowego, także będą mogli zarejestrować nazwę hodowli FCI, przeprowadzić inspekcję rasy w celu rozmnożenia, zamówić dokumenty dla psów zwycięzców kategorii juniorów, dorosłych oraz weteranów z rozetą i bez niej, dokumenty zwycięzcy klubu, dokumenty zwycięzców bałtyckich kategorii młodzieży i weteranów. Każdy członek będzie mógł dokonać rejestracji psa na wystawy odbywające się na Litwie, otrzymać umowy i inne dokumenty.

Na podstawie: salcininkai.lt