5 litewskich plaż z Błękitną Flagą


Plaża w Nidzie, fot. melynojiveliava.lt
5 kąpielisk na litewskim wybrzeżu Bałtyku: dwa na Mierzei Kurońskiej, dwa w Kłajpedzie i jeden w Połądze otrzymało w tym sezonie certyfikat Błękitnej Flagi. Oznacza to, że woda tam jest czysta, a otoczenie odpowiednio zagospodarowane i zadbane. Tytuł najczystszej plaży przyznawany jest tylko na jeden sezon. Sezon kąpieliskowy rozpocznie się 1 czerwca.
Najwyższe międzynarodowe standardy spełniają plaże centralne w Nidzie i Juodkrantė na Mierzei Kurońskiej, plaża koło parku Biruty w Połądze oraz dwa kąpieliska w Kłajpedzie: Smiltynė i Melnragė. W 2017 r. Błękitną Flagą mogły się chwalić cztery litewskie kąpieliska: dwa na Mierzei Kurońskiej, jedno w Połądze i kłajpedzkie Smiltynė.

Decyzja o przyznaniu Błękitnej Flagi wymienionym kąpieliskom zapadła w Kopenhadze, podczas posiedzenia Międzynarodowej Fundacji na rzecz Edukacji Ekologicznej (Foundation for Environmental Education, FEE), która przyznaje nagrodę najczystszym i najbezpieczniejszym plażom w Europie.

Błękitna Flaga to nagroda przyznawana kąpieliskom i marinom, które spełniają najwyższe, światowe standardy w kategorii jakości wody, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa oraz prowadzonych działań edukacyjnych i informacyjnych. Oznacza to, że woda w kąpielisku nie może być zanieczyszczona ściekami przemysłowymi i komunalnymi, a otoczenie kąpieliska powinno być odpowiednio zagospodarowane i zadbane (musi posiadać m.in. kosze na śmieci, pojemniki do selektywnej zbiórki surowców wtórnych i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych). Ponadto kąpielisko musi być strzeżone, wyposażone w źródła wody pitnej i środki pierwszej pomocy. Na teren plaży z Błękitną Flagą nie można wprowadzać zwierząt ani wjeżdżać pojazdami. Zabronione jest także rozbijanie namiotów.

Idea Błękitnej Flagi narodziła się we Francji, gdzie kilka miejscowości położonych na Lazurowym Wybrzeżu w 1985 roku przyznało certyfikaty znajdującym się tam kąpieliskom. Pomysł na tyle się spodobał, że w kolejnych latach przekształcił się w międzynarodowy program Blue Flag.

Koordynatorem Blue Flag na Litwie jest Litewski Ruch Zielonych. Wnioski zgłoszone przez samorządy najpierw rozpatruje Narodowa Rada, następnie zgłasza wybrane plaże i mariny pod obrady międzynarodowej komisji, która podejmuje ostateczną decyzję.

Tytuł najczystszej plaży przyznawany jest tylko na jeden sezon.

Na podstawie: tourism.lt, melynojiveliava.lt