188. rocznica bitwy pod Ponarami


Fot. Wilnoteka
19 czerwca obchodzimy 188. rocznicę bitwy pod Ponarami, podczas której oddziały powstańcze, złożone z żołnierzy narodowości polskiej i litewskiej pod dowództwem generała Antoniego Giełguda, stoczyły nierówną bitwę z wojskiem rosyjskim. Było to jedno z największych starć powstania listopadowego, w którym zginęło ponad dwa tysiące żołnierzy armii powstańczej.
 
 
 

19 czerwca 1831 roku pod Ponarami, które były ówczesnym przedmieściem Wilna, miała miejsce jedna z największych bitew powstania listopadowego. Doszło wówczas do walki między oddziałami powstańczymi, dowodzonymi przez generała Antoniego Giełguda, a armią rosyjską dowodzoną przez Fabiana von der Osten-Sackena.

Na paśmie lesistych wzgórz armia rosyjska licząca 25 tys. żołnierzy i 70 dział odparła atak armii powstańczej. Powstańcy stracili 2 tys. żołnierzy, podczas gdy Rosjanie jedynie około 400. Do końca powstania Wilno pozostawało w rękach Rosjan.

W 2001 roku w Ponarach, w miejscu, gdzie odbyła się jedna z najważniejszych walk tego powstania – bitwa o Wilno – wzniesiony został pomnik upamiętniający powstanie listopadowe.

Na pomniku w kształcie krzyża znajdują się tablice w dwóch językach: litewskim – UŽ MŪSŲ IR JŪSŲ LAISVĘ i polskim – ZA NASZĄ I WASZĄ WOLNOŚĆ. U podstawy krzyża umieszczona jest data: 1830-1831. Na cokole ramion krzyża umieszczono napis, również w językach litewskim i polskim: „Miejsce bitwy dnia 19 czerwca 1831 r. litewskich i polskich powstańców pod dowództwem gen. Antoniego Giełguda z wojskiem rosyjskim. Tutaj zginęło 600 powstańców. Chwała poległym”.

Na podstawie: pl.wikipedia.org, inf.wł.