Zaczyna się Wielki Post


Modlitwa
Środa Popielcowa stanowi początek przygotowań do największego i najważniejszego zarazem święta chrześcijan – Wielkiej Nocy. W kalendarzu chrześcijańskim Środa Popielcowa jest pierwszym dniem Wielkiego Postu.
Tego dnia, według obrzędów katolickich, kapłan czyni  popiołem znak krzyża na głowie wiernego, mówiąc jednocześnie: "Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz", co ma przypomnieć człowiekowi o kruchości jego życia i nieuchronnej śmierci.

Obecnie Wielki Post stanowi okres wyciszenia wewnętrznego, pokuty za grzechy. W czasie Wielkiego Postu wierzący są zaproszeni do brania udziału w nabożeństwach pokutnych, takich jak Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale, a także do postu, modlitwy i jałmużny. Wszystko to ma na celu kierowanie ich myśl ku Bogu, który dla zbawienia człowieka poświęcił swojego Syna, a także ku drugiemu człowiekowi, zwłaszcza ku temu, który potrzebuje pomocy.

Środa Popielcowa wypada na 40 dni przed dniem Wielkiej Nocy, który w tym roku obchodzić będziemy czwartego kwietnia.