Za złamanie zasad kwarantanny – do 6 tys. euro grzywny


Fot. BNS
Do 1500 euro grzywny dla osób fizycznych i do 6000 euro dla przedsiębiorstw grozi za złamanie zasad kwarantanny wprowadzonej w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się koronawirusa, we wtorek, 31 marca, sejm Litwy przyjął stosowną ustawę. Grzywny zostały zwiększone dziesięciokrotnie. Według danych Ministerstwa Ochrony Zdrowia (stan na 31 marca, godz. 19.30), na Litwie stwierdzono dotychczas 537 przypadków COVID-19, 8 osób zmarło, 7 – wyzdrowiało.


Zgodnie z przyjętą ustawą, grzywny dla osób fizycznych za naruszenie zasad kwarantanny będą wynosiły od 500 do 1500 euro, dla przedsiębiorstw – od 1500 do 6000 euro. Spisać protokoły wykroczeń będą mogli policjanci, dotychczas mogli je sporządzać jedynie przedstawiciele instytucji zdrowia publicznego.  

Obecnie grzywny dla osób fizycznych wynoszą do 140 euro, dla przedsiębiorstw – do 600 euro.

Za zaostrzenie  odpowiedzialności administracyjnej głosowało 70 posłów, 2 było przeciwko, 31 wstrzymało się od głosu.

W sejmie zabrakło jednak głosów, by zaostrzyć kary pozbawienia wolności, gdyby z powodu naruszenia przez osobę zasad kwarantanny doszło do rozprzestrzenienia się koronawirusa – obecnie grozi za to kara pozbawienia wolności na okres do 3 lat. Ministerstwo Sprawiedliwości proponowało zwiększyć tę karę do 5 lat.

Poprawki do Kodeksu Karnego nie zostały przyjęte, ponieważ do udziału w głosowaniu zarejestrowała się mniej niż połowa posłów – 59.

Według danych Ministerstwa Ochrony Zdrowia (stan na 31 marca, godz. 19.30), na Litwie stwierdzono dotychczas 537 przypadków COVID-19, 8 osób zmarło, 7 – wyzdrowiało. 

Na podstawie: bns.lt, lrt.lt