Wystawa o Radzie Pomocy Żydom „Żegota”


Mat. prom. organizatorów
Przebywający 13 września 2018 r., z oficjalną wizytą w Wilnie Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz otworzy w Sejmie Republiki Litewskiej wystawę o Radzie Pomocy Żydom „Żegota”. Uroczyste otwarcie ekspozycji odbędzie się 13 września 2018 roku o godz. 16.00 w Sejmie Republiki Litewskiej w sali wystawowej w III gmachu (Seimo III rūmų parodų galerija).
Z okazji 75. Rocznicy Likwidacji Wileńskiego Getta oraz Roku Ireny Sendlerowej Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej oraz Instytut Polski w Wilnie we współpracy z Litewską Wspólnotą Żydów zaprezentują w Wilnie niezwykłą wystawę „Żegota. Rada Pomocy Żydom”, przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej. Pierwsza ekspozycja odbyła się wiosną br. w IX Forcie w Kownie.

Rada Pomocy Żydom była polską humanitarną organizacją podziemną działającą w czasie II wojny światowej w latach 1942–1945, jako organ polskiego rządu na uchodźstwie, której zadaniem było organizowanie pomocy dla Żydów w gettach oraz poza nimi. Rada działała pod konspiracyjnym kryptonimem „Żegota”. Wystawa opowiada o powstaniu i działalności „Żegoty”, przypomina jej głównych bohaterów oraz sylwetki niektórych podopiecznych. Ryzykując własnym życiem, cywilni konspiratorzy ocalili z zagłady co najmniej kilka tysięcy osób. Polacy nie tylko zmagali się z brutalnym terrorem niemieckiego okupanta, lecz także musieli skonfrontować się z okrucieństwem hitlerowskiej eksterminacji swoich sąsiadów, Żydów. W okupowanej Polsce, w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej, udzielanie pomocy Żydom było karane śmiercią. Mimo to wielu Polaków przeciwstawiało się złu i ratowało Żydów. W imię ocalenia drugiego człowieka, ryzykowali życie swoje i swoich rodzin. Wśród ponad 26 500 osób, które zostały uhonorowane przez Państwo Izraelskie tytułem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” jest przeszło 6700 Polaków. Liczba ta nie oddaje jednak w pełni skali zjawiska udzielania pomocy Żydom w okupowanej Polsce, w której tak jak i na Litwie, wielu Ratujących wciąż pozostaje nieznanych.

W otwarciu wystawy weźmie udział Minister Spraw Zagranicznych RP Jacek Czaputowicz, poseł na Sejm – członek Komisji Walk o Wolność Arūnas Gelūnas, Przewodnicząca Litewskiej Wspólnoty Żydów Faina Kukliansky oraz organizatorzy litewskiej odsłony wystawy Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska i Dyrektor Instytutu Polskiego Marcin Łapczyński. 

Uwaga, na uroczyste otwarcie wystawy obowiązują zgłoszenia pod adresem: danguole.stonyte@lrs.lt. Aby wejść na teren Sejmu, konieczne będzie okazanie dokumentu tożsamości.

Organizatorzy: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Instytut Polski w Wilnie, Wspólnota Litewskich Żydów, Sejm Republiki Litewskiej.Wystawa o Radzie Pomocy Żydom „Żegota”
Sejm Republiki Litewskiej
13 września 2018 r., godz. 16.00

Data: 
13.09.2018 - 16:00