Wymiana doświadczeń - wymiana smaków


Przedstawienie uliczne w Wasilkowie pt. „Teatr uliczny potęgą wyobraźni”, fot. podlaska.ohp.pl
Atrakcją tegorocznego lata w Wasilkowie był projekt „Teatr uliczny potęgą wyobraźni”. Od 20 do 27 sierpnia 2012 roku można było wziąć udział w przedstawieniu ulicznym realizowanym przez Podlaską Wojewódzką Komendę OHP w Białymstoku w ramach programu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Na ulicach Wasilkowa można było obserwować niezwykłe efekty wspólnej pracy młodzieży polskiej i litewskiej.
Głównym rezultatem projektu było przedstawienie uliczne. W trakcie realizacji projektu uczestnicy przygotowywali scenografię, rekwizyty i kostiumy. Szczególnie istotna okazała się promocja przedstawienia, tak aby mogła je zobaczyć społeczność lokalna. W wymianie młodzieży polsko-litewskiej brało udział 20 młodych osób (tj. 10 uczestników OHP i 10 podopiecznych partnera z Litwy) wraz z opiekunami. W wizycie brali udział: Agnieszka Kruszewska - koordynator projektu, Laima Asakaite - lider organizacji partnerskiej Vilnius Old Town Theatre w Wilnie, Mirosław Bobrowski - lider grupy polskiej z ŚHP Suwałki oraz Edyta Kruszewska - st. sp. ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej Podlaskiej WK OHP w Białymstoku.

Wizyta przygotowawcza do projektu odbyła się w czerwcu w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie. Projekt sfinansowany został ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Szeroko zakrojone przygotowania poruszały kwestie organizacyjne, program wymiany i plan działania oraz metody pracy, uwzględniając różnice międzykulturowe. Przygotowanie uczestników do wymiany i dokładny podział obowiązków między liderami dał bardzo dobre efekty, które można było zauważyć na ulicach Wasilkowa.

Równie integrującym działaniem była wymiana młodzieży polsko-litewskiej w Kielcach, która odbyła się w czerwcu br. Wspólne zawody sportowe, poznawanie kultury polskiej i historii pochodzącej od przodków: kielczan, ślązaków zbliżyły młodych ludzi. Litwini zaprezentowali swoje stroje i smaki kuchni, co również uczyniły dzieci z Polski. Edukacja międzykulturowa pozwoliła poznawać się przez wspólne działania. Poza sportowymi zawodami największym zainteresowaniem cieszył się żur w chlebie z Polski. Młodzież z województwa świętokrzyskiego i wileńszczyzny pogłębiła znajomość, zawarła nowe przyjaźnie. Nie tylko wizyty w Polsce, ale również wyjazdy na Litwę są bardzo dobrym impulsem do wzajemnego przenikania się kultur. Projekt dał nadzieję na dalsze podtrzymywanie pamięci o Cmentarzu na Rossie czy Ostrej Bramie.

Smak współpracy oraz wspólnej kuchni będzie można podtrzymać również na Europejskim Festiwalu Smaku. Już 7-9 września 2012 odbędzie się IV Europejski Festiwal Smaku w Lublinie. Wśród warsztatów w ramach projektu Old Poland, w restauracji Hades-Szeroka będzie można zasmakować tradycyjnych wędlin litewskich.

Na podstawie: podlaska.ohp.pl, itv.kielce, inf.wł.