Współpraca oświatowa rejonu wileńskiego i Podkarpacia


Od lewej: Maria Rekść i Małgorzata Rauch, fot. Wilnoteka/Waldemar Dowejko
Samorząd Rejonu Wileńskiego i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie podpisały list intencyjny o współpracy. Podpisy pod dokumentem w piątek, 26 października, złożyły mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść i Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch. Jest to pierwsza wstępna deklaracja zamierzeń podpisana przez samorząd z polskim kuratorium oświaty.

„Podpisaliśmy dzisiaj list intencyjny o współpracy między samorządem a Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Zgodę na jego podpisanie wydała Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego. Cieszymy się, że Rada popiera ten pomysł. Mamy wielu partnerów – cieszę się dzisiaj z nowego. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie jest pierwszym naszym partnerem w sprawach oświatowych” – powiedziała dla Wilnoteki mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść. Dodała, iż ma nadzieję, że podpisany dokument przyniesie wiele korzyści zarówno uczniom, jak też nauczycielom rejonu wileńskiego m.in. poprzez udział w różnego rodzaju projektach.

Jak doszło do nawiązania współpracy pomiędzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie a Samorządem Rejonu Wileńskiego?

Jak powiedziała Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, stało się to dzięki pośrednictwu Mariusza Grudnia, wiceprezesa Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. To dzięki jego staraniom do rejonu wileńskiego przybywali przedstawiciele rzeszowskiego kuratorium oświaty wraz z nauczycielami. 

„Ten dzisiejszy list intencyjny, ten nasz gest to zwieńczenie tej dotychczasowej współpracy i otwarcie dla pozostałych partnerów szkolnych, którzy chcieliby pójść tą drogą i spotkać się z partnerami – szkołami, dyrektorami, nauczycielami, uczniami szkół rejonu wileńskiego” – podkreśliła.

Podpisana w piątek w siedzibie Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego wstępna deklaracja zamierzeń zakłada, że tzw. okres intencyjny ma trwać pięć lat.

„Przyjechaliśmy z grupą dyrektorów szkół i nauczycieli wiodących szkół podkarpackich, którzy mieli dzisiaj spotkania z dyrektorami i nauczycielami szkół rejonu wileńskiego. Widziałam intensywne rozmowy, wymianę telefonów. Łączy tych nauczycieli przede wszystkim chęć współpracy, ale także – prozaiczna rzecz – chociażby imię patrona szkoły, jak na przykład Słowacki” – zaznaczyła M. Rauch.

Potrzebę bezpośrednich kontaktów w nawiązywaniu współpracy pomiędzy szkołami i dyrektorami poszczególnych placówek podkreślał również „ojciec chrzestny” podpisanego w piątek listu intencyjnego, inicjator wizyt nauczycieli i uczniów z województwa podkarpackiego w Wilnie i na Wileńszczyźnie wiceprezes Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, dyrektor Domu Polonii w Rzeszowie Mariusz Grudzień.

„Kontakt bezpośredni jest najlepszy. (…) Niech [nauczyciele i uczniowie – przyp. red.] zaczynają współpracę ze sobą, a my jako Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” dołożymy wszelkich starań, by pomóc im w nawiązywaniu tych kontaktów. Będziemy próbować ich wspierać organizacyjnie, a niech oni współpracują merytorycznie” – powiedział dla Wilnoteki M. Grudzień.  


Na podstawie: inf. wł. 
Zdjęcia: Jan Wierbiel
Montaż: Mateusz Mozyro