Wanda Krawczonok starostą sejmowej frakcji AWPL–ZChR


Wanda Krawczonok, fot. wilnoteka.lt
Starostą sejmowej frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin została posłanka Wanda Krawczonok. Zastąpiła ona Ritę Tamašunienė, która w nowym rządzie objęła tekę ministra spraw wewnętrznych. Zastępcą Wandy Krawczonok został wybrany Czesław Olszewski.


Frakcja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin liczy ośmiu posłów. Należą do niej Wanda Krawczonok, Rita Tamašunienė, Czesław Olszewski, Zbigniew Jedziński, Michał Mackiewicz, Jarosław Narkiewicz, Irina Rozowa i Leonard Talmont. 

Wanda Krawczonok jest absolwentką Szkoły Średniej nr 11 w Wilnie (obecnie – Liceum im. A. Mickiewicza), studiowała później na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Do 1991 r. pracowała w przedsiębiorstwie informatycznym. Zaangażowała się w działalność Związku Polaków na Litwie i Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. W latach 1994–1997 pełniła funkcję sekretarza ZPL, była skarbniczką i sekretarzem AWPL, w 2012 r. ostała wiceprzewodniczącą partii.

W 2001 r. została asystentką posła Waldemara Tomaszewskiego, a w 2004 r. – doradcą mera rejonu wileńskiego. Dwukrotnie: w 2007 i 2011 uzyskiwała mandat radnej Wilna, była przewodniczącą frakcji swojego ugrupowania w stołecznej Radzie. W wyborach parlamentarnych w 2012 r. po raz pierwszy uzyskała mandat poselski. W 2016 r. po raz drugi została wybrana do Sejmu Litwy z listy AWPL – ZChR.

Na podstawie: BNS, lrs.lt