W styczniu wzrost rosyjskiej i białoruskiej dezinformacji


Fot. kariuomene.lt
Litewskie Siły Zbrojne w styczniu odnotowały 407 unikalnych przypadków negatywnych działań informacyjnych, podczas gdy w grudniu takich przypadków odnotowano 327. Analitycy wskazują, że przypadki dezinformacji nasiliły się po spotkaniu w Ramstein w Niemczech, a po decyzji wysłania czołgów Lampart na Ukrainę – ta liczba się podwoiła.
Rosyjskie i białoruskie kanały informacyjne rozpowszechniające dezinformację skupiły się głównie na eskalacji wojny na Ukrainie i konfrontacji NATO-Rosja, informuje raport Litewskich Sił Zbrojnych.

Analitycy zwracają uwagę, że nie ustawały oskarżenia wobec NATO o bezpośredni udział w wojnie na Ukrainie oraz wobec państw zachodnich o chęć zniszczenia Rosji. Narracja, że NATO jest agresywnym, ofensywnym blokiem militarnym i nie jest zainteresowane pokojem na Ukrainie była jedną z najszerzej rozpowszechnianych w styczniu.

Wrogie informacje były rozpowszechniane celowo, aby m.in. wywołać u obywateli Litwy brak zaufania do decyzji politycznych i wojskowych przywódców kraju, zaznaczono w raporcie.

Na podstawie: kariuomene.lt, PAP