VI Międzynarodowy Konkurs piosenki „Do słów Agnieszki Osieckiej”


fot. wilnoteka.lt
Lubisz muzykę, śpiew, poezję - nie zwlekaj, zgłoś się do udziału w Międzynarodowym Konkursie piosenki „Do słów Agnieszki Osieckiej” , który odbędzie się 13 czerwca 2023r. Organizatorem konkursu jest Wileński Oddział Miejski Związku Polaków na Litwie.

Konkurs jest skierowany do solistów, duetów, zespołów wokalnych oraz wokalno-instrumentalnych, wykonujących utwory w różnych stylach: folk, pop, rock i innych.

Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania dwóch wybranych piosenek:

  • Piosenka do słów Agnieszki Osieckiej
  • Piosenka dowolna (mile widziana własna kompozycja)

Kryteria oceny konkursowej:
Komisja będzie oceniała sposób zaprezentowania dwóch utworów według poniższych kryteriów:

  • bezbłędne wykonanie utworów
  • odpowiedni dobór repertuaru
  • wrażenie artystyczne
  • własna interpretacja

Celem konkursu jest:

  • rozwijanie zainteresowań uczestników formą poezji śpiewanej.
  • zwrócenie uwagi wykonawców na Litwie na istotę i piękno tekstów piosenek Agnieszki Osieckiej.
  • wspieranie najzdolniejszych wokalnie mieszkańców Litwy oraz umożliwienie im prezentacji swoich talentów.

Niezależna komisja kwalifikacyjna dokona wyboru spośród wszystkich uczestników. 

Nagrody: wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy okolicznościowe, zaś laureaci – atrakcyjne nagrody.

Zgłoszenia uczestników: uczestnicy zgłaszają się do konkursu poprzez nadsyłanie zgłoszenia w wolnej formie do organizatorów konkursu do dnia 2 czerwca  2023 roku. Prośba o nadsyłanie zgłoszeń na adres mailowy koordynatora konkursu: osiecka.wilno@gmail.com 

Forma zgłoszenia:
Imię i nazwisko solisty (duetu, zespołu) (wymagane)
Instruktor wokalny (opcjonalnie)
Telefon (wymagane)
Adres e-mail (wymagane)
Repertuar (wymagane)

Wsparcie merytoryczne: dla zainteresowanych organizatorzy udostępniają śpiewniki z piosenkami Agnieszki Osieckiej.

Wszelkiej informacji na temat konkursu można zasięgnąć u koordynatora konkursu Janiny Stupienko pod numerem telefonu +370 652 77 116. 

VI Międzynarodowy Konkurs piosenki  „Do słów Agnieszki Osieckiej”
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
13 czerwca 2023 r., godz. 18.00

Data: 
13.06.2023 - 18:00