Ukraiński Kościół Greckokatolicki postanowił przejść na nowy styl w liturgii


Na zdjęciu: abp Światosław Szewczuk, fot. ekai.pl/Ukraiński Kościół Greckokatolicki
Ukraiński Kościół Greckokatolicki (UKGK) rezygnuje z używanego dotychczas kalendarza juliańskiego i od 1 września br. przechodzi na nowy styl w odniesieniu do świąt stałych, zachowując jednocześnie dotychczasowe zasady wyliczania i obchodzenia Wielkanocy. Zapowiedział to w poniedziałek, 6 lutego, w programie ukraińskiej „Żywej telewizji” zwierzchnik UKGK arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk.Decyzję w tej sprawie zawiera 5. postanowienie 93. sesji Synodu Biskupiego UKGK, który obradował w dniach 1-2 lutego we Lwowie-Brzuchowicach. Oto treść tego dokumentu:

„Biorąc pod uwagę liczne prośby wiernych i po przeprowadzeniu konsultacji z duchowieństwem i osobami konsekrowanymi naszego Kościoła w sprawie nabrzmiałej potrzeby reformy kalendarza liturgicznego UKGK na Ukrainie, jak również uwzględniając względy duszpasterskie:

a) UKGK na Ukrainie przechodzi od 1 września według nowego stylu (początek Indyktu) 2023 Roku Pańskiego na nowy styl dla świąt nieruchomych z zachowaniem bieżącej Paschalii;

b) Tym parafiom lub pojedynczym wspólnotom, które czują, że nie są jeszcze przygotowane na taki krok (na mocy specjalnego błogosławieństwa biskupa diecezjalnego), pozostawia się możliwość życia liturgicznego według kalendarza juliańskiego do 2025 Roku Pańskiego”.

Na podstawie: KAI