Ukarano pierwszych w tym roku nielegalnych przewodników


Na zdjęciu: uczestnicy kontroli przed zamkiem na wyspie w Trokach, fot. solidarumas.lt
Na przełomie kwietnia i maja br. na wileńskiej starówce oraz w muzeum zamku na wyspie w Trokach odbyły się kontrole przewodników. Sprawdzano posiadane przez nich uprawnienia. Zidentyfikowani nielegalni przewodnicy zostali ukarani grzywnami w wysokości kilkuset euro. Kontrole przeprowadził Związek Zawodowy Przewodników i Pilotów „Solidarumas” wespół z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Podatkowej, policji i Muzeum Historycznego w Trokach.Mieszkający na Litwie obywatel Korei Południowej świadczył usługi przewodnickie bez posiadania odpowiedniej legitymacji i świadectwa bądź zaświadczenia o działalności indywidualnej. Został ukarany grzywną w wysokości 585 euro. Za powtórne dopuszczenie się takiego naruszenia groziłaby mu kara w wysokości co najmniej 1 500 euro.

Zidentyfikowano również przewodniczkę z Litwy, która legitymację posiadała, świadczyła jednak usługę przewodnicką bez posiadania wymaganego świadectwa bądź zaświadczenia o działalności indywidualnej, tj. nie płacąc podatków. Ukarana została grzywną w wysokości 300 euro.

Jak powiedział przewodniczący Związku Zawodowego Przewodników i Pilotów „Solidarumas” Ričardas Garuolis, kontrole przewodników właśnie się rozpoczęły i będą kontynuowane przez cały czas trwania sezonu turystycznego.

Wyraził zadowolenie, że Państwowa Inspekcja Podatkowa, policja i Muzeum Historyczne w Trokach zdając sobie sprawę z tego, że praca nielegalnych przewodników szkodzi turystyce litewskiej i dobremu jej wizerunkowi, podjęły się niezbędnych działań w celu poprawy takiego stanu rzeczy.

Dodał, że informacja o organizowanych na Litwie kontrolach szybko się rozeszła. Niektóre agencje turystyczne, które pierwotnie nie zamierzały korzystać z usług legalnych przewodników, nawet już w trakcie podróży do Wilna zmieniały swoje plany i szukały osób mających uprawnienia przewodnickie.

Jak podkreślił, cieszyli się z tego szczególnie przewodnicy oprowadzający wycieczki po Wilnie i Trokach w języku polskim, na długi weekend kwietniowo-majowy przyjechało bowiem z Polski na Litwę bardzo wielu turystów.

Na podstawie: solidarumas.lt