Ujednolicony egzamin z języka litewskiego sprawia trudności uczniom szkół mniejszości


Fot. EFHR
Od 2013 r. maturzyści mniejszości narodowych na Litwie, w tym – ze szkół polskich, zdają ujednolicony egzamin z języka litewskiego i literatury. W tym roku podczas egzaminu maturalnego z języka litewskiego i literatury dozwolone było 20-minutowe korzystanie z elektronicznych wersji utworów. Także od roku 2018 można przytaczać dowolnych autorów z programu szkolnego, dotychczas lista była ograniczona.


Zdaniem Nacjonalnego Centrum Egzaminacyjnego (NEC), w tym roku średnia zebranych punktów z egzaminu państwowego z języka litewskiego oraz literatury wzrosła – w ubiegłym roku wynosiła 39,8 punktów, a w tym – 42. Taki rezultat nie jest pocieszający, jako że w tym roku egzaminu z języka litewskiego nie zdało 23,5 % uczniów szkół mniejszości narodowych (co jest o 4,2 % więcej niż w roku 2017), oraz 7,8% uczniów szkół litewskich. W roku 2017 liczba uczniów którzy nie zdali egzaminu wynosiła 19,3 % w szkołach mniejszości oraz 10,5 % w szkołah litewskich. W większości uczelni wyższych zdanie państwowego egzaminu z języka litewskiego oraz literatury jest obowiązkowym kryterium do wstąpienia na uczelnię.

Według NEC, stopnie wszystkich przedmiotów oraz oceny półrocza w szkołach, w których trwa nauczanie w języku mniejszości są wyższe, niż w szkołach z nauczaniem w języku litewskim, a wyniki egzaminów państwowych są niższe. Przyczyną tego, zdaniem NEC, jest możliwe zawyżone ocenianie uczniów w szkołach mniejszości, co staje się rezultatem nierozsądnych oczekiwań.

Zdaniem Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR), takie wyniki egzaminu pokazują, iż uczniom szkół mniejszości narodowych trudno jest dostosować się do ujednolicenia egzaminu i że okres przejściowy nie był odpowiednim.

Egzamin z języka polskiego zdało w tym roku 99,8 proc. maturzystów szkół polskich. Sprawdzian z rosyjskiego jako języka ojczystego, zdało zaś 97,2 procent. Egzamin z języka polskiego zdawało 819 uczniów, z rosyjskiego – 248. Niestety matura z języka ojczystego dla abiturientów szkół mniejszości narodowych, a więc również polskich, od 2000 roku na Litwie nie ma statusu egzaminu państwowego, zdawana jest jedynie na poziomie szkolnym. Nie jest to egzamin obowiązkowy, a jego wyników nie uwzględnia się podczas rekrutacji na studia. Decyzję o tym, czy egzamin będzie obowiązkowy podejmują rady szkół.

EFHR
Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji