Uczczono 30-lecie Solecznickiego Rejonowego Oddziału ZPL


Fot. salcininkai.lt
Z okazji 30. rocznicy założenia Solecznickiego Rejonowego Oddziału Związku Polaków na Litwie (ZPL) w ubiegły piątek, 8 listopada, w Centrum Kultury w Solecznikach odbyły się jubileuszowe obchody, które zostały połączone z uczczeniem 101. rocznicy niepodległości Polski. W świętowaniu wzięło udział blisko 300 członków rejonowej organizacji ZPL, zrzeszającej około 1200 osób w 46 kołach. Na uroczystość przybyli też prezes ZPL, poseł Michał Mackiewicz, sekretarz wydziału konsularnego Ambasady RP w Wilnie Irmina Szmalec, pierwszy prezes Solecznickiego Rejonowego Oddziału ZPL Janusz Obłoczyński, polski mistrz olimpijski Władysław Kozakiewicz.

Prezes Solecznickiego Rejonowego Oddziału ZPL, mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz w swoim wystąpieniu przypomniał wydarzenia sprzed 30 laty, gdy powstał Związek Polaków na Litwie.

Organizacja potrafiła zjednoczyć rodaków – Polaków, obywateli Litwy, ludzi różnych zawodów, doświadczenia życiowego, przekonań politycznych, którzy byli zgodni, iż Polak na Litwie ma żyć godnie i twardo obstawać przy prawie do własnej ziemi, mowy, szkoły, wiary, kultury” - wskazał Palewicz. Przypomniał że „takich, którym te hasła odpowiadały, zebrało się kilkanaście tysięcy”.

Dziś Związek liczy ponad 11 tysięcy członków i tak jak przed 30 laty są oni wierni prawdom wyartykułowanym na I Zjeździe ZPL” - zaznaczył Palewicz. Podkreślił, że „Związek potrafił wyłonić ze swych szeregów kilkanaście organizacji, partię polityczną i nadal pozostaje masową prężnie działającą organizacją”.

Słowa uznania dla aktywnej działalności oddziału ZPL w Solecznikach skierował prezes ZPL Michał Mackiewicz. Wręczył on listy gratulacyjne dla założycieli solecznickiego oddziału, a także najaktywniejszych jego członków.

Pierwszy prezes solecznickiej organizacji Janusz Obłoczyński swoje przemówienie skoncentrował na nazwiskach. Wymienił kilkadziesiąt osób, które w 1989 roku wykazali szczególne zaangażowanie i odwagę w założeniu ZPL, a w latach kolejnych aktywnie w nim działali.

Podczas piątkowych uroczystości przypomniano, że grupę inicjatywną założenia ZPL w rejonie solecznickim stanowili Janusz Obłoczyński, Zdzisław Palewicz, Józef Rybak, Zofia Griaznowa, Regina Bućko, śp. Irena Szablińska, śp. Stanisław Dawlidowicz oraz Ryszard Maciejkianiec. Pierwsze spotkanie grupy odbyło się latem 1988 roku w przedszkolu w Zawiszańcach. Dyskutowano wówczas o potrzebie stworzenia klas i grup polskich w szkołach i przedszkolach rejonu, omawiano sytuację polityczną i konieczność odrodzenia narodowego.

Zebranie założycielskie Solecznickiego Oddziału Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie odbyło się 30 września 1988 r. w Sali Domu Kultury w Solecznikach. Po pół roku z tej organizacji zrodził się oddział rejonowy Związku Polaków na Litwie, który liczył ponad 2 tys. członków zrzeszonych w 50 kołach i który do dziś bierze czynny udział w walce o ochronę praw mniejszości narodowych, ochronę szkolnictwa polskiego i języka ojczystego, jednocześnie pielęgnuje tradycje polskie i polską kulturę, troszczy się o zachowanie dziedzictwa narodowego.

Podczas piątkowych uroczystości w Solecznikach wystąpił m.in. zespół wokalno–aktorski „Sonanto” z Warszawy; brzmiały piosenki, które na trwałe wpisały się w polską kulturę muzyczną ostatnich 100 lat - utwory Andrzeja Kurylewicza, Jacka Kaczmarskiego, Jana Pietrzaka, Zbigniewa Preisnera, Ernesta Brylla, a także piosenki żołnierskie i legionowe.

Na podstawie: salcininkai.lt