Szef polskiej NIK z wizytą na Litwie


Krzysztof Kwiatkowski i Arūnas Dulkys, fot. vkontrole.lt
W Wilnie na zaproszenie szefa Litewskiego Urzędu Kontroli Państwowej Arūnasa Dulkysa gościł jego polski odpowiednik – prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Wizyta miała charakter roboczy, omówione zostały sprawy współpracy bilateralnej, m.in. planowanego jesienią br. audytu międzynarodowego działalności litewskiego urzędu kontroli, który przeprowadzą m.in. audytorzy z Polski. Arūnas Dulkys i Krzysztof Kwiatkowski wspólnie złożyli kwiaty w Mauzoleum Matki i Serca Syna na cmentarzu na Rossie.

„Nasze spotkania nie są okazjonalne, lecz zawodowe i robocze. W ciągu ostatnich trzech lat trzykrotnie bylem w Polsce na rozmowach i naradach w Najwyższej Izbie Kontroli. Szef NIK również już po raz drugi gości na Litwie z wizytą roboczą, tak więc uścisnąwszy sobie dłonie siadamy do rozstrzygania poważnych spraw” – powiedział Wilnotece szef Litewskiego Urzędu Kontroli Państwowej Arūnas Dulkys. Jak zaznaczył, obie instytucje łączy wiele wspólnych działań związanych z kontrolą wydatkowania środków publicznych.Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski podczas wizyty w Wilnie poinformował prezesa Arūnasa Dulkysa o zakończonej kontroli realizacji projektu budowy mostu energetycznego Polska–Litwa. Omawiano również sprawy związane z innym wspólnym projektem – budową Via Baltica. Jak zaznaczył prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, relacje polsko-litewskie ostatnio uległy znacznej poprawie, czego dowodem jest fakt, że szef litewskiej instytucji kontroli wspólnie ze swoim polskim odpowiednikiem złożył kwiaty w Mauzoleum Matki i Serca Syna na Rossie. Zdjęcia: Jan Wierbiel
Montaż: Aleksandra Konina