Seniorzy do piór!


Fot. wilnoteka.lt
O tym, że senior może być aktywnym członkiem społeczeństwa, dziś już właściwie nie trzeba nikogo przekonywać. Starsze osoby jednak często nie wiedzą, jakie mają możliwości i z czego mogą skorzystać. Akcje informacyjno-aktywizujące od lat organizuje Stowarzyszenie MANKO z Krakowa, wydawca magazynu „Ogólnopolski Głos Seniora”. W Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyły się warsztaty dla osób, które chciałyby współtworzyć to pismo. Seniorzy poznali także profity, jakie wynikają z posiadania Ogólnopolskiej Karty Seniora.

Stowarzyszenie MANKO działa już 20 lat w Krakowie. Jako organizacja pozarządowa zajmuje się inicjowaniem i organizowaniem kampanii społecznych nastawionych na szeroko rozumianą pomocą społeczną. „Prowadzimy różne kampanie społeczne, które mają na celu – poprzez edukację i promocję – zmianę świadomości, postawy i zachowania, które minimalizują potem dany problem społeczny czy patologie” – mówi prezes stowarzyszenia Łukasz Salwarowski.

Od 8 lat organizacja zajmuje się także seniorami. Z myślą o nich organizuje różnorodne kampanie społeczne i konkursy, takie jak Stylowi Seniorzy, Senior Działkowiec, Zwierzak Lekiem Na Samotność, Przegonić Smutek, Przekaż Nam Swój Przepis, Miłość po 60. czy Przedsiębiorczy Senior.

Ważnym obszarem działalności stowarzyszenia jest wydawany od 6 lat magazyn „Ogólnopolski Głos Seniora”. Do tej pory ukazało się 45 numerów w nakładzie 30 tys. sztuk. „Dystrybucją zajmują się Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW), kluby seniora, gminne rady seniorów. Jest też promocja na wydarzeniach seniorskich, na których jesteśmy” – dodaje Ł. Salwarowski.

Większość inicjatyw organizowana jest we współpracy z ministerstwami i organizacjami międzynarodowymi. Projekty dotyczące seniorów dodatkowo wspiera marszałek Senatu RP, który sprawuje także opiekę nad Polonią i Polakami za Granicą. Stąd narodził się pomysł, aby działalność Stowarzyszenia MANKO rozszerzyć poza granice Polski.    

„Przy dofinansowaniu marszałka Senatu RP wymyśliliśmy «Głos Seniora Polaków za Granicą». W każdym z miast organizujemy Dzień Seniora i warsztaty dziennikarskie. Ma powstać lokalna redakcja, która ma współtworzyć numer specjalny gazety «Głos Seniora Polaków za Granicą». Byliśmy już w Grodnie i Solecznikach, teraz Wilno, za chwilę Kaliningrad, Łuck i Lwów” – mówi prezes stowarzyszenia i redaktor naczelny magazynu.

Jak dodaje, organizacje seniorskie w tych krajach mają współtworzyć gazetę i pisać o tym, co boli jej członków i co proponują. Pismo ma być dystrybuowane zarówno w tych krajach, jak i w Polsce, dzięki czemu Polacy dowiedzą się, co się u nich wzajemnie dzieje.  „Większa integracja, zobaczenie swoich potrzeb, powiązanie seniorów” – podsumowuje Ł. Salwarowski.

Ponadto w magazynie ogólnopolskim ma powstać specjalny dział poświęcony sprawom polskich seniorów zza granicy.

W warsztatach dziennikarskich w Domu Kultury Polskiej w Wilnie wzięło udział 15 osób. Mają one stać się podstawą wileńskiej części redakcji. Jak podkreśla jednak naczelny magazynu, każdy, kto ma ochotę podzielić się swoją twórczością w formie artykułu, zdjęcia, wiersza czy nawet przepisu kulinarnego, może przesłać swoją propozycje bezpośrednio do Krakowa – mailem lub poczta tradycyjną.

Kolejną propozycją stowarzyszenia dla seniorów jest Ogólnopolska Karta Seniora (OKS), która oferuje zniżki na różnego rodzaju usługi – przede wszystkim związane ze zdrowiem (przychodnie, sanatoria, uzdrowiska), ale też na bilety do kina, teatru, a nawet wizytę u fryzjera czy kosmetyczki. W Polsce już 280 tys. seniorów posiada taką kartę. Jest ona honorowana w 1700 firmach i punktach usługowych.  

Prezes stowarzyszenia podkreśla, że karta ma podwójne znaczenie. „Wsparcie ekonomiczne dla seniora, ale też aktywizacja ekonomiczna – interesowanie się ekonomią, zniżkami, konkurencyjnością. Jest to też aktywizacja przedsiębiorców, zagospodarowanie tej części gospodarki i tego, że senior jest atrakcyjnym konsumentem. Jest to przyszłość wielu gałęzi gospodarki – trzeba trafiać w ich potrzeby i ich doceniać” – podkreśla.

OKS mogą otrzymać również polscy seniorzy za granicą. Na razie zniżki honorowane są głównie w Polsce, ale stowarzyszenia zamierza pozyskać partnerów akcji również poza granicami. W tej sprawie delegacja z Krakowa spotkała się dziś z przedstawicielami Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”. „Chcemy uruchomić tożsamość patriotyczno-gospodarczą za granicą. Wzorem Włochów, Izraelczyków i Wietnamczyków, którzy się solidaryzują i w pierwszej kolejności korzystają ze swojej firmy, że swojego kraju. (…) Jeżeli senior dowie się, że z tą kartą, jak pójdzie do polskiej fryzjerki, to dostanie zniżkę, a do litewskiej nie, to w pierwszej kolejności pójdzie do polskiej” – przekonuje Ł. Salwarowski.

Jak można otrzymać OKS? „Wczoraj był Dzień Seniora i wszyscy członkowie UTW pana Ryszarda Kuźmy otrzymali kartę. Chcemy zostawić te karty u pana Kuźmy, ale też u dyrektora Domu Polskiego, żeby sobie wyrobili. Poza tym chętni mogą skorzystać z formularza wydrukowanego na ostatniej stronie magazynu” – wymienia Ł. Salwarowski. Wypełniony formularz należy wysłać pocztą na wskazany adres.

 Na seniorów czeka jeszcze jedna niespodzianka. 19 września w Krakowie odbędą się ogólnopolskie Senioralia, czyli zjazd seniorów z całej Polski i zza granicy. Uczestniczyć w nich będą również reprezentanci miast partnerskich: z Kalinignradu, Wilna, Solecznik, Grodna, Brześcia, Lidy, Łucka i Lwowa. W całodziennym wydarzeniu przewidziano m.in. paradę wokół rynku, wykłady, badania, pokaz mody, zajęcia edukacyjne w zakresie zdrowia, prawa, bezpieczeństwa.

Na podstawie: inf. wł.