Samoloty zarejestrowane na Litwie będą mogły obsługiwać loty do USA


Fot. madeinvilnius.lt
Odwiedzający Stany Zjednoczone minister transportu Marius Skuodis omówił z Departamentem Transportu USA, Federalnymi Administracjami Bezpieczeństwa Lotnictwa i Transportu plan, aby do 2023 r. umożliwiono samolotom linii lotniczych zarejestrowanym na Litwie przelot do USA z dowolnego kraju na świecie.
Ministerstwo Transportu i Komunikacji planuje do 2023 r. pomyślnie ukończyć wszystkie niezbędne procedury dotyczące użytkowania samolotów zarejestrowanych na Litwie do lotów do USA. Na spotkaniu w Waszyngtonie, w którym wzięli udział przedstawiciele Departamentu Transportu i Administracji Bezpieczeństwa Transportu Federalnej Administracji Lotnictwa USA, uzgodniono przebieg i koordynację całego procesu oceny, obejmującego ocenę ekonomiczną, bezpieczeństwa i ochrony.

„Rozpoczęliśmy już niezbędne procedury na Litwie i szybko przygotowujemy się do złożenia wniosku do odpowiedzialnych władz USA, aby najpóźniej do 2023 r. mógł być przeprowadzony audyt litewskiego sektora lotniczego, co stworzyłoby możliwość obsługi lotów do USA przez zarejestrowane na Litwie statki powietrzne. Byłby to ważny krok do poprawy otoczenia biznesowego dla litewskich linii lotniczych i rozwoju branży lotniczej, zapewniający jeszcze lepsze i korzystniejsze warunki do zwiększania wolumenu biznesu” – powiedział podczas spotkania minister transportu Skuodis.

Zdaniem ministra, litewski sektor lotniczy ma ogromny potencjał. Litwa dąży do tego, by jako pierwsza z krajów bałtyckich z powodzeniem wdrożyć audyt Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) i inne procedury instytucji amerykańskich i jest gotowa zezwolić liniom lotniczym zarejestrowanym w jej kraju na swobodny lot do USA nie tylko z Litwy, lecz także z innych krajów.

Federalna Administracja Lotnictwa Cywilnego Stanów Zjednoczonych prowadzi Program Oceny Bezpieczeństwa Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w celu oceny wdrażania przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) standardów państw obcych, których przewoźnik zamierza rozpocząć działalność w Stanach Zjednoczonych. W ramach przygotowań do zbliżającego się audytu Federalnej Administracji Lotnictwa, Litewskiej Agencji Kompetencji Transportowych, zgodnie z zasadami zarządzania projektami, zostały przydzielone zadania: przygotować i aktualizować niezbędne procedury, przepisy, akty prawne, przyjęcia i przeszkolenia niezbędnego personelu, złożyć wniosek o audyt Federalnej Administracji Lotnictwa.

Aby rozpocząć te loty, Departament Transportu Stanów Zjednoczonych będzie musiał również przeprowadzić ocenę ekonomiczną, a amerykańska Administracja Bezpieczeństwa Transportu przeprowadzi ocenę bezpieczeństwa.

Po realizacji projektu przewiduje się, że za kilka lat co najmniej kilku litewskich przewoźników lotniczych będzie mogło rozpocząć organizowanie lotów zarejestrowanych na Litwie samolotów do USA. Aby zapewnić sprawną realizację projektu, w proces zostaną zaangażowane inne instytucje państwowe.

Obecnie loty do USA z Litwy mogą organizować tylko te firmy, których samoloty są zarejestrowane za granicą.

Na podstawie: madeinvilnius.lt