Sądowa wygrana Samorządu Rejonu Wileńskiego


Fot. wilnoteka.lt
10 października bieżącego roku Litewski Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie w sprawie administracyjnej nr A-525-3230/2011, w którym uznał, iż powództwo spółki Nekilnojamojo turto sprendimai (dalej - Powód) w sprawie odszkodowania w wysokości 1 miliona 454 tysięcy 558,92 litów oraz zasądzenia kosztów procesu od administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego (dalej - Administracja) jest nieuzasadniony. Tym samym wniosek Powoda został odrzucony, pozostawiając w mocy orzeczenie Litewskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego.
Spółka Nekilnojamojo turto sprendimai chciała zasądzić wyrównanie szkody materialnej z tytułu wydatków poniesionych w wyniku odsetek umowy kredytowej i opłat bankowych.

Administracja w trakcie całego procesu stała na stanowisku, iż umowę kredytową Powód zawarł na swoje ryzyko w celu rozwoju swej działalności (rozwój nieruchomości). Administracja nie zobowiązała Powoda do zawarcia takiej umowy, nie jest stroną tej umowy i z tytułu tej umowy wobec Administracji nie mogą powstać żadne zobowiązania.

Litewski Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z takim stanowiskiem Administracji oraz uznał, że Powód nie przedłożył sądowi żadnych dowodów potwierdzających, że umowę kredytową Powód podpisał pod wpływem nieprawomocnych działań Administracji.

Z tego powodu ustalenie związku przyczynowego pomiędzy możliwymi nieprawomocnymi działaniami Administracji oraz poniesionej szkody wskazanej przez spółkę w ogóle jest pozbawione sensu. Odwołanie się od orzeczenia Litewskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego nie przysługuje.

Samorząd Rejonu Wileńskiego jest zadowolony ze słusznego orzeczenia sądu. Inne zakończenie sprawy pociągnęłoby za sobą wielką szkodę oraz nakłady finansowe nie tylko ze strony samorządu, lecz również wszystkich mieszkańców rejonu wileńskiego.