Są wyniki rekrutacji na studia


Uniwersytet Michała Romera w Wilnie, fot. wilnoteka.lt
Dziś spełniło się marzenie absolwentów szkół średnich, którzy dostali się na wymarzone studia. Znane są już wyniki rekrutacji na studia wyższe na Litwie.
W tym roku w rekrutacji na studia wyższe udział wzięło około 43 tys. absolwentów. Na bezpłatne studia dostało się prawie 19 tys. osób, z których ponad 1,6 tys. będzie otrzymywało stypendium Rządu RL.

W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba chętnych do podjęcia studiów na wydziałach nauk społecznych zmalała, co nie zmienia faktu, że utrzymuje się ona na wysokim poziomie. Zwiększyła się natomiast liczba nowo przyjętych studentów na kierunki bilogiczno-medyczne oraz techniczne. Prezes systemu rekrutacyjnego LAMA BPO prof. Pranas Žiliukas z satysfakcją przyznał, że największą popularnością cieszyły się w tegorocznej rekrutacji kierunki medyczne, gdzie była największa konkurencja. Na jedno miejsce medycyny przypadało średnio 7 kandydatów.

W tym roku o połowę zmalała liczba kandydatów na prywatne uczelnie. Przyczyn tej sytuacji można się dopatrywać w decyzji Sądu Konstytucyjnego Litwy, zgodnie z którą państwo nie będzie finansowało studiów prywatnych. Uczelnie niepaństwowe zostały pozbawione koszyka studenta, jednak studenci mogą ubiegać się o stypendium państwowe.

W wywiadzie dla "Wilnoteki" dziekan Wydziału Ekonomicznego-Informatycznego wydziału filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie dr hab. Jarosław Wołkonowski powiedział, że sytuacja związana z finansowaniem uczelni nie jest oczywista i nie wiadomo, jak nowe zasady będą działały w praktyce. J. Wołkonowski powiedział, że wyniki tegorocznej rekrutacji na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznego filii Uniwersytetu w Białymstoku lepsze niż przed rokiem.

Niestety, zainteresowanie językiem polskim nadal malaje. W ogólnokrajowej rekrutacji tylko kilka osób podało polonistykę jako kierunek priorytetowy.

Na podstawie: kurstoti.lt, diena.lt, inf.wł.