Rząd zatwierdził projekt umowy koncesyjnej


Wizualizacja elektrowni jądrowej w Wisagini, fot. vae.lt
Dzisiaj litewski rząd zatwierdził projekt umowy koncesyjnej na budowę elektrowni jądrowej w Wisagini (Visaginas). Obecnie projekt trafi pod obrady Sejmu RL i tylko w przypadku pozytywnej decyzji litewskich parlamentarzystów umowa z japońsko-amerykańską spółką Hitachi zostanie podpisana. Zgodnie z projektem umowy koncesyjnej Hitachi będzie władało pakietem 20 procent akcji elektrowni, zaś litewskiemu rządowi przypadnie 38 procent. Łotwa i Estonia, dwaj pozostali udziałowcy projektu budowy elektrowni jądrowej w Wisagini, podzielą między sobą, odpowiednio, pakiety 20 i 22 procent akcji.
Umowa koncesyjna kończy pierwszy etap negocjacji. Dla Hitachi inwestycja na Litwie to pierwsza możliwość eksportu z Japonii nowoczesnych technologii jądrowych. Realizacja projektu stworzyłaby szansę na ekspansję japońskiej firmy w Europie. Z kolei dla rządu Litwy inwestycja w Wisagini stanowi kluczowy element w strategii zwiększania bezpieczeństwa energetycznego państwa.

"Projekt budowy siłowni w Wisagini jest największą inwestycją od chwili odzyskania przez Litwę niepodległości w 1991 roku. Spodziewamy się po jego realizacji nie tylko niezależności energetycznej, ale też odzyskania przez Litwę pozycji lidera w produkcji energii w regionie bałtyckim" - powiedziała litewska minister finansów Ingrida Šimonytė, która dodała, że mimo olbrzymich kosztów, projekt budowy siłowni jest wygodny ekonomicznie.

Obecnie projekt umowy koncesyjnej wraz z rządowym planem finansowania elektrowni zostanie skierowany pod obrady Sejmu RL. Litewskie media zwracają uwagę, że prace projektowe rozłożone na dwa etapy rozpoczną się dopiero po akceptacji litewskiego parlamentu. Ministerstwo Energetyki Litwy szacuje koszt prac na 283 mln USD. Zatwierdzenie projektu umowy przez Sejm RL ma nastąpić najpóźniej do 28 czerwca.

Jeżeli dojdzie do zawarcia umowy koncesyjnej, Litwa przejmie pakiet 38 procent przyszłej elektrowni. Japońsko-amerykański koncern Hitachi będzie władał 20 procentami akcji, zaś Łotwa i Estonia, dwaj pozostali partycypanci projektu, odpowiednio pakietami 20 i 22 procent akcji. Ogólny wkład finansowy Litwy w budowę siłowni w Wisagini w ciągu 10 lat oceniany jest na około 9 miliardów litów. Gdyby do zerwania umowy koncesyjnej doszło już w pierwszym etapie prac projektowych, litewski rząd byłby zmuszony do zwrócenia ponad 700 milionów litów inwestycji poczynionych przez partnerów projektu.

Na podstawie: BNS

Komentarze

#1 W Japonii są 52 zamknięte

W Japonii są 52 zamknięte elektrownie atomowe.
Ostatnia w kwietniu 2012, w świetle jupiterów.
Wystarczy rozebrać, przewieźć statkiem do Kłajpedy dwie lub trzy...

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.