Rozpoczął się odpust Matki Boskiej Trockiej


Fot. archiwum
Rozpoczął się odpust Matki Boskiej Trockiej. Tygodniowe uroczystości zainaugurowały we wtorek wieczorem, 31 sierpnia, uroczyste nieszpory. Do 8 września włącznie wierni będą się modlili o opiekę Matki Bożej nad uczniami i studentami, nauczycielami, wykładowcami, za księży i wszystkich, którzy towarzyszą narzeczonym, za kościół i rodziny oraz o pokój i sprawiedliwość na świecie.W 2018 roku obchodziliśmy 300-lecie koronacji Obrazu Matki Boskiej Trockiej, patronki Litwy. W ramach tego jubileuszu papież Franciszek podniósł kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Trokach do rangi bazyliki mniejszej. Jak zaznaczył wówczas ksiądz arcybiskup metropolita wileński Gintaras Grušas, tym samym „Ojciec Święty zachęcił nas do powrotu przed oblicze swojej Matki i zawierzenia jej swoich próśb”.

Koronacja obrazu dokonała się 4 września 1718 roku. Dokonał jej ksiądz biskup wileński Konstanty Brzostowski. Cudowny obraz z kościoła farnego w Trokach był drugim w kolejności wizerunkiem Matki Boskiej na ziemiach Rzeczypospolitej, a pierwszym w Księstwie Litewskim, koronowanym przez papieża Klemensa XI. Rok wcześniej, w 1717 roku, koronowano obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Trokach i słynący łaskami obraz Matki Bożej są ściśle związane z wielkim księciem litewskim Witoldem, który ufundował tę świątynię w 1409 roku.

Obraz Matki Boskiej Trockiej jest datowany na XVI wiek. Jego autor nie jest znany. Obraz przedstawia Matkę Boską podtrzymującą prawą ręką siedzące na jej kolanach Dzieciątko, a w lewej trzymającą gałązkę róży z trzema kwiatami. Wizerunek Maryi charakteryzuje się bizantyjskim stylem obrazowania i malowania ikon. Jednocześnie można dostrzec na nim istotne rysy późnośredniowiecznego malarstwa zachodniego: szerokie szaty, okrywające figurę równymi fałdami. Obraz Matki Boskiej Trockiej w sposób niepowtarzalny łączy różne style ikonopisania.

Legenda głosi, że obraz został namalowany w Konstantynopolu w 1123 roku, zaś w 1390 roku cesarz Emanuel II Paleolog przekazał go w darze Witoldowi. Miał to być ten sam obraz, dzięki któremu cesarz Jan Komnen pobił Hunów i Persów.

Początkowo obraz był przechowywany w trockim zamku na wyspie, potem książę Witold przekazał go ufundowanemu przez siebie kościołowi w Trokach.

Pielgrzymowanie do Trok zainaugurowano na początku XVII wieku, pierwsza pielgrzymka wyruszyła w 1604 roku z Wilna z tamtejszym biskupem Benedyktem Wojną na czele. Madonnę Trocką proszono wtedy o opiekę nad Litwą nękaną przez dżumę i głód. Po modlitwach pielgrzymów morowe powietrze ustąpiło.

Bardzo dużo pielgrzymek do Trok organizowali w XVII i XVIII wieku jezuici w ramach walki z reformacją. Przed obrazem Madonny Trockiej modlili się m.in. król Władysław IV Waza, król Jan Kazimierz i król Jan III Sobieski.

Na podstawie: inf. wł., trakai.lt, pl.wikipedia.org