Rok Jubileuszowy 350-lecia Kalwarii Wileńskiej


Fot. poznajwilno.pl
W sobotę, 1 grudnia 2018 r. w Kalwarii Wileńskiej zostaną zainaugurowane uroczystości z okazji Roku Jubileuszowego 350-lecia Kalwarii Wileńskiej. Hasłem obchodów są słowa: „W tym znaku zwyciężysz”.


Obchody rozpoczną się 1 grudnia (w sobotę przed I niedzielą Adwentu):
  • 13.00 Droga Krzyżowa od kaplicy Matki Bożej Bolesnej (PL i LT).
  • 18.00 uroczysta msza św. (PL i LT) w kościele, przewodniczy arcybiskup G. Grušas. W czasie mszy zapalona zostanie I świeca adwentowa i poświęcone będą wota dziękczynne. W czasie mszy św. będzie śpiewał łączony chór kleryków Seminarium Duchownego w Wilnie i schola parafialna.
  • po mszy św. uroczyste otwarcie wystawy „Tajemnice różańca św.” w kościele i możliwość jej obejrzenia w dużej sali domu parafialnego.
  • wspólna Agapa.

Droga Krzyżowa w Kalwarii Wileńskiej:

  • W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 9.00 od kaplicy Matki Bożej Bolesnej. 13.30 msza św.

Konferencje:

  • Każdą trzecią niedzielę miesiąca w kościele (wyjątek: kwiecień, lipiec, sierpień) o godz. 14.30

Koncerty:

  • W czwartą niedzielę miesiąca: maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień. O godz. 15.00 w kaplicy Poncjusza Piłata.

Święto „Namiotów zakonnych”19 maja

Główne uroczystości Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki) w parafii:

  • 6–9 czerwca (8 czerwca – dzień wspólnot polskich).

Małe odpusty:

  • 14 dzień każdego miesiąca małe odpusty w Kalwarii Wileńskiej: o godz. 13.00 modlitwa przy relikwii Krzyża św., o godz. 13.30 msza św. w intencjach ofiarodawców przy relikwii Krzyża św.

Kalwaria Wileńska została założona w XVII w. jako hołd wdzięczności Bogu za zwycięstwo nad Moskalami. Kalwaria miała też odzwieciedlać cele ziemskiego Jeruzalem, czyli Nowej Jerozolimy, aby odwiedzający ją pielgrzymi, którzy nie mają możliwości odwiedzenia Ziemi Świętej, mogli podążać śladami Pana Jezusa.

Pomysłodawcą Kalwarii i fundatorem kościoła pw. Odnalezienia Krzyża Świętego był biskup wileński Jerzy Białłozor. 9 czerwca 1669 r., w dniu święta Zesłania Ducha Świętego, odbyło się uroczyste poświęcenie świątyni. 

Powstały w XVIII w. zespół, obejmujący kościół, klasztor oraz 35 stacji Drogi Krzyżowej, przetrwał bez większych zmian aż do okresu sowieckiego. W 1962 r., z rozkazu władzy sowieckiej, prawie wszystkie kapliczki w Kalwarii, z wyjątkiem czterech, zostały wysadzone w powietrze, a rok później – ostatecznie zniszczone.

Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości zaczęto odbudowę kapliczek. Mniej więcej w ciągu 12 lat Kalwaria Wileńska została odbudowana.

Rok Jubileuszowy 350-lecia Kalwarii Wileńskiej
Kalwaria Wileńska
od 1 grudnia 2018 r.

Data: 
01.12.2018 - 13:00