Rekrutacja na studia polonistyczne w Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego


Fot. wilnoteka.lt
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego zaprasza na 4-letnie uniwersyteckie studia licencjackie (bakalarskie) w Wilnie (ul. T. Ševčenkos 31), przygotowujące do zawodu nauczyciela języka polskiego oraz dające inne możliwości zatrudnienia. Kod programu 6121MX062.Studia polonistyczne o ukierunkowaniu nauczycielskim w Akademii Edukacji to:

 • wieloletnie doświadczenie kształcenia nauczycieli i wysoka jakość studiów;
 • wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna;
 • równolegle realizowany blok przedmiotów pedagogicznych m.in. z podstawami psychologii, kształceniem umiejętności liderskich w pracy zespołowej;
 • możliwość studiów równoległych i zdobycia drugiej specjalizacji;
 • wzmocnione nauczanie języka angielskiego;
 • możliwość studiów i praktyk w ramach programu Erasmus+ na uniwersytetach europejskich;  
 • fascynujące podróże krajoznawcze;
 • możliwość comiesięcznego stypendium 300 euro lub pozyskania dofinansowania na studia płatne.

Absolwenci są zatrudnieni jako:

 • nauczyciele, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i przedszkoli polskich na Litwie i za granicą;
 • dziennikarze;
 • tłumacze;
 • naukowcy i wykładowcy uczelni wyższych;
 • przewodnicy wycieczek, pracownicy biur turystycznych, firm logistycznych i in.;
 • pracownicy instytucji kulturalnych i administracji państwowej.

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem systemu LAMA BPO. Składanie podań trwa do 18 sierpnia (godz. 12.00), jednak aby zgłosić się również na test motywacyjny, należy się zarejestrować najpóźniej 12 sierpnia.

28-31 sierpnia odbędzie się uzupełniający etap rekrutacji z możliwością złożenia testu motywacyjnego.

Na studia płatne możliwy jest również nabór bezpośredni (uniwersytecki). Kontakt: komunikacija@vdu.lt

Jak się dostać na studia?
Studenci kierunków pedagogicznych, którzy w roku bieżącym dostaną się na studia finansowane przez państwo (valstybės finansuojama vieta), będą otrzymywać stypendium docelowe 300 euro miesięcznie. Nie wyklucza ono możliwości uzyskania również stypendium socjalnego lub naukowego za dobre wyniki. Osobom ubiegającym się o stypendium docelowe pomocny może być list polecający od dyrekcji szkoły. 

O możliwości dostania się na studia decydują wyniki matury. Warunki są następujące:

Rodzaj studiów

Egzaminy

Stopnie roczne

Inne warunki

Próg punktowy

 

Studia finansowane przez państwo litewskie -- vf

złożone trzy egzaminy państwowe:

język litewski, angielski i matematyka

średnia ze stopni rocznych z wybranych pięciu przedmiotów –

co najmniej 7

złożenie testu motywacyjnego

5,4

Studia niefinasowane przez państwo -vnf

złożony przynajmniej jeden państwowy egzamin maturalny

 

test motywacyjny jest zalecany

5,4


Punkty („konkursinis balas”) są obliczane na podstawie wyników: język litewski (0,4 - ocena z egzaminu), język angielski (0,2), historia/geografia/matematyka/informatyka (0,2), dowolny inny przedmiot (0,2).

W trakcie studiów za dobre wyniki studenci mają szanse przeniesienia się ze studiów płatnych na studia finansowane przez państwo litewskie (tylko ci studenci, którzy złożyli test motywacyjny).

Studenci, którzy dostaną się na pedagogikę języka polskiego i literatury na studia niefinansowane przez państwo litewskie (valstybės nefinansuojama vieta), mogą liczyć na wsparcie finansowe Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczone na pokrycie kosztów studiów płatnych.Inf. 
Akademia Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Data: 
10.07.2020 - 09:00 - 10.08.2020 - 14:00