"Znaszli ten kraj..."


Mat. prom. organizatorów
Zespół Pieśni i Tańca "Wilenka" zaprasza na patriotyczno-muzyczne widowisko "Znaszli ten kraj...", które odbędzie się 22 listopada 2017 r. o godz. 18.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.W programie weźmie udział zespół Folk Vibes, który powstał w 2014 roku w Wilnie z potrzeby zachowania tradycji folkloru ojczystego oraz z nadzieją kultywowania kultury ludowej wśród młodzieży. Zespół poszukuje nowych form przekazu artystycznego, aranżując pieśni regionalne Wileńszczyzny, Litwy i Polski i podejmując próbę uwspółcześnienia opracowywanych utworów. Chętnie bierze udział w projektach, konkursach i festiwalach, często o zasięgu międzynarodowym. Brzmiący folklor ojczysty jest obrazem miłości do sztuki ludowej, patriotyzmem naszych serc, zwierciadłem naszych korzeni. Ta twórczość - to tryb ich zycia.


 

 
"Znaszli ten kraj..."
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
22 listopada 2017 r., godz. 18.00
Bilety do nabycia w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli lub w sekretariacie DKP
Data: 
22.11.2017 - 18:00