Prognozy KE dotyczące wzrostu gospodarczego


Fot. wilnoteka.lt
Komisja Europejska zmniejszyła prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego Litwy. W tym roku wzrost produktu krajowego brutto wyniesie 2,4 procent, w przyszłym natomiast gospodarka kraju miałaby wrosnąć do poziomu 3,5 procent - prognozuje KE.

W listopadzie ubiegłego roku prognozy Unii Europejskiej co do gospodarki Litwy były znacznie bardziej optymistyczne. Już w tym roku spodziewano się wzrostu na poziomie 3,4 procent.

KE podniosła natomiast prognozę wzrostu gospodarczego Polski w tym roku: z 2,5 do 2,7 procent produktu krajowego brutto. W 2012 roku wzrost Polski będzie największy w Unii Europejskiej - podkreślił komisarz UE ds. gospodarczych Olli Rehn. W 2013 roku polskie PKB ma wzrosnąć o 2,6 procent.

„W Polsce spodziewamy się najwyższego wzrostu gospodarczego w UE w 2012 roku i utrzymania tego tempa wzrostu w 2013 roku. Polska jest jedynym państwem członkowskim, które nie ucierpiało z powodu recesji i kryzysu finansowego” - powiedział O. Rehn podczas prezentacji najnowszych prognoz gospodarczych KE.

O. Rehn pochwalił też za wychodzenie z kryzysu kraje bałtyckie. Według szacunków Komisji Europejskiej wzrost PKB Estonii w 2013 roku ma wynieść aż 3,8 procent i będzie najwyższy w całej Unii Europejskiej.

Na podstawie: bns.lt, pap.pl