Prezentacja książki o traktacie polsko-litewskim


Fot. Ambasada RP w Wilnie
W związku z przypadającą w tym roku 30. rocznicą podpisania Traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy między Polską a Litwą w Ambasadzie RP w Wilnie w piątek, 17 maja, odbyła się prezentacja książki „Traktat wyjątkowy. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską”, którą przygotowali dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik i doc. dr Andrzeja Pukszto. W czwartek publikację zaprezentowano w litewskim parlamencie.


Książka „Traktat wyjątkowy. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską” przedstawia zarys relacji między Litwą a Polską od początku podpisania Traktatu. Twórcy monografii zaznaczają, że ta decyzja polityczna w formie traktatu odegrała dużą rolę w umacnianiu bezpieczeństwa i pozycji międzynarodowej obu państw i bez niej nie sposób wyobrazić sobie procesu integracji euroatlantyckiej.

„W pierwszych latach zarówno Polska jak i Litwa bezwzględnie zmierzały ku zjednoczeniu z Europą, z NATO i UE i właściwie ten Traktat w dużej mierze dynamizował sam proces integracyjny obu państw do wspólnot europejskich i NATO” - powiedziała dr Kuczyńska-Zonik, redaktorka książki.

Redaktorzy książki podjęli się próby oceny różnych wymiarów współpracy, nie tylko podkreślając jej skuteczność, lecz także zwracając uwagę na związane z nią wyzwania.

Najważniejszą częścią Traktatu jest implementacja jego zapisów w życie. Zdaniem prelegentów, nie wszystkie jego zapisy zostały zrealizowane.

„Nie chciałbym, żeby to co powiem za chwilę w jakimś sensie zatruło obraz naprawdę dobrej naszej współpracy” – powiedział ambasador Konstanty Radziwiłł podczas prezentacji książki w Sejmie.

Ambasador przypomniał m.in. o artykule Traktatu, w którym mowa jest o pisowni nazwisk w formie oryginalnej. „Chyba nie możemy powiedzieć tego, że ten artykuł został zrealizowany w takim stopniu jak te inne zobowiązania” – powiedział dyplomata.

Na podstawie: wilno.tvp.pl