Powołanie Młodzieżowej Rady Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku


fot. organizatorów
20 października 2020 r. zorganizowane zostało posiedzenie inauguracyjne Młodzieżowej Rady Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. To organ, który będzie pełnić rolę konsultacyjną w stosunku do Muzeum. Jednym z celów tego projektu jest również rozpowszechnianie wśród młodzieży wiedzy historycznej oraz promowanie uczestnictwa w kulturze, a także w życiu publicznym.
Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną spotkanie zostało zorganizowane w formie wideokonferencji. W jej trakcie Radni opowiedzieli o sobie i swoich zainteresowaniach. Ponadto wspomnieli, dlaczego zdecydowali się kandydować do Młodzieżowej Rady Muzeum, a także przedstawili pomysły na pierwszą kadencję.

Ważną częścią spotkania było ślubowanie, które złożyli Radni, a następnie przeprowadzono głosowanie na Przewodniczącego MRM – bezwzględną większością głosów został nim wybrany Mikołaj Sobański-Jóźwiak

– To dla mnie ogromny zaszczyt, ale i wyzwanie. Jestem osobą z pewnym doświadczeniem w działalności społecznej, organizacyjnej, jak i marketingowej. Wiem, że poradzę sobie pełniąc funkcję przewodniczącego. Jak zadeklarowałem na sesji, postaram się rozpowszechnić Radę oraz jej działalność już w pierwszym roku kadencji przez skuteczność naszych inicjatyw – powiedział po przeprowadzonym głosowaniu nowo wybrany Przewodniczący MRM.

Zwieńczeniem wideokonferencji było spotkanie Radnych z Piotrem Mazurkiem, Podsekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnika Rządu do spraw polityki młodzieżowej, który pogratulował powołanym Członkom i wyraził swoją aprobatę dla zaangażowania młodzieży w działania na rzecz instytucji oraz szerzenia wiedzy historycznej wśród rówieśników.

Radni Młodzieżowej Rady Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (pierwsza kadencja):

 1. Filip Drygalski
 2. Maja Hnatów
 3. Michał Kurdziel
 4. Maksymilian Lewandowski
 5. Julia Mazurek
 6. Liwia Pabin
 7. Paweł Raro
 8. Jan Siluk
 9. Mikołaj Sobański-Jóźwiak
 10. Mikołaj Tablewski
 11. Jakub Tkaczewski
 12. Iwo Ulański
 13. Olga Wiśniewska
 14. Antoni Wyligała

Członkowie Rady będą mogli między innymi zgłaszać wnioski i opinie dotyczące bieżącej działalności Muzeum oraz aktywnie uczestniczyć w muzealnych projektach. Ponadto dostaną szansę współorganizowania imprez kulturalnych czy konkursów edukacyjnych oraz realizowania innych własnych przedsięwzięć. Wśród zadań Radnych znajdzie się współpraca z poszczególnymi działami Muzeum, samorządami uczniowskimi, a także organizacjami młodzieżowymi.

Młodzieżowa Rada ma nie tylko pełnić rolę konsultacyjną w stosunku do Muzeum. Jednym z celów tego projektu jest również rozpowszechnianie wiedzy historycznej oraz promowanie wśród młodzieży uczestnictwa w kulturze, a także w życiu publicznym. Muzeum II Wojny Światowej chciałoby, aby wybrani radni kształtowali u rówieśników i w swoim audytorium świadomość historyczną oraz budowali potrzebę kultywowania tradycji patriotycznych.

Młodzieżowa Rada Muzeum II Wojny Światowej składa się z 14 radnych. I kadencję tworzy 7 osób wyłonionych spośród uczniów i wolontariuszy współpracujących z Muzeum oraz 7 osób wyłonionych w drodze konkursu. Posiedzenia Rady powinny odbywać się nie rzadziej niż dwa razy w semestrze szkolnym.

Członkowie Młodzieżowej Rady Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zostali wyłonieni w ramach konkursu

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji.