Polsko-Litewska Konferencja Naukowa


Mat. prom. organizatorów
Instytut Polonika oraz Departament Dziedzictwa Kulturowego przy Ministerstwie Kultury Republiki Litewskiej serdecznie zapraszają na konferencję naukową dotyczącą konserwacji metalu i rzeźby ceramicznej. Konferencja odbędzie się 16-17 maja 2023 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie, ul. Maironio 6.

Pomysł na zorganizowanie konferencji zrodził się podczas roboczych konsultacji z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego przy Ministerstwie Kultury Republiki Litewskiej (lit. Kulturos paveldo departamentas prie Kulturos ministerijos). Wtedy to wspólnie z dyrektorem Vidmantasem Bezarasem podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu specjalistycznej konferencji poświęconej konserwacji metalu i rzeźby ceramicznej. Obserwacje poczynione przez nas m.in. podczas komisji oceniających prace remontowe i konserwatorskie realizowane na cmentarzu Na Rossie, sprawiły, iż uznaliśmy, że warto zacieśnić współpracę środowisk polskich i litewskich konserwatorów. Dzięki wymianie doświadczeń można wypracować dobre praktyki, a przede wszystkim pogłębiać wiedzę oraz umiejętności, które są kluczowe podczas realizacji prac konserwatorskich, podczas których często mamy do czynienia z obiektami eksponowanymi na zewnątrz, jak rzeźby i detal architektoniczny czy historyczne nagrobki na zabytkowych nekropoliach. – mówi Dorota Janiszewska- Jakubiak, dyrektor Instytutu Polonika. 

Głównym założeniem polsko-litewskiej konferencji naukowej jest spotkanie przedstawicieli obu środowisk oraz prezentacja stosowanych sposobów konserwacji zabytkowej ceramiki oraz elementów wykonanych ze stopów metali. Oba materiały nierzadko wykorzystywane są w architekturze i rzeźbie oraz eksponowanych w warunkach zewnętrznych, co w sposób szczególny naraża je na zniszczenie. – podkreśla dr Anna Rudek-Śmiechowska, szefowa Programu Badania w Instytucie Polonika. - Eksperci z obu krajów podejmą temat m.in. technologii i procesu produkcji oraz używanych w niej surowcach, metod konserwacji i restauracji. Przybliżą funkcjonujące obecnie koncepcje oraz zabiegi konserwatorskie, którym poddawane są zabytki. Dodatkowymi, równie interesującymi tematami będą te związane z renowacją zabytkowych pieców kaflowych oraz przestrzeni postindustrialnych, które omówione zostaną na przykładzie renowacji unikalnej Fabryki Norblina w Warszawie. – dodaje.

Do udziału w wileńskiej konferencji zaproszono doświadczonych ekspertów, pracowników i absolwentów m.in. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie.

W gronie prelegentów są: Ramunė Balandžiūnienė, dr Maria Gąsior, Aelita Bielinytė, dr hab. Piotr Niemcewicz prof. UMK, Katarzyna Polak, dr Rokas Dovydėnas, Monika Garnavault, dr Dalia Klajumienė, Janusz Mróz.

Rada Naukowa Konferencji: dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Przewodniczący; dr Anna Rudek-Śmiechowska (Instytut Polonika) – Sekretarz; dr Dalia Klajumienė (Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie); dr Maria Gąsior (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu); dr Karol Guttmejer (Instytut Polonika); dr Rokas Dovydėnas (Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie).

Komitet Organizacyjny Konferencji: Dorota Janiszewska-Jakubiak, Vidmantas Bezaras, Agnieszka Tymińska, Dorota Mamaj, Alfredas Jomantas, Anna Rudek-Śmiechowska, Indre Baliulyte, Anna Wotlińska, Dominika Urzędowska, Michał Michalski, Piotr Ługowski, Akvile Jagminaite -Markevičiene.

Organizatorzy: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Departament Dziedzictwa Kulturowego przy Ministerstwie Kultury Republiki Litewskiej (Kulturos paveldo departamentas prie Kulturos ministerijos) w Wilnie.

Partnerzy konferencji: Instytut Polski w Wilnie, Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie.

Konferencja prowadzona będzie w języku polskim, tłumaczenie symultaniczne na język litewski.

Harmonogram konferencji na stronie

W materiałach graficznych konferencji wykorzystano fotografię: Uczniowie przy pracach konserwatorskich bramy „Ogrodu Sapieżyńskiego" na Antokolu, fotografia, numer: 3/1/0/9/7766/, Zbiory: Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA jest wyspecjalizowaną, państwową instytucją kultury powołaną w 2017 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego. Instytut prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim. Dzięki nim zachowywane są materialne świadectwa naszych dziejów, przywracana jest pamięć o ważnych dla współczesnych Polaków osobach oraz istotnych faktach historycznych.

Polsko-Litewska Konferencja Naukowa
Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie
16-17 maja 2023 r.

Data: 
16.05.2023 - 09:30 - 17.05.2023 - 09:30