Polscy inżynierowie dla Europy - IV międzynarodowa konferencja w Wilnie


IV międzynarodowa konferencja EFPSNT, fot. Ilona Lewandowska
Inżynierowie, przedsiębiorcy, naukowcy, ale przede wszystkim Polacy z Austrii, Francji, Polski, Wielkiej Brytanii i Litwy spotkali się w Wilnie na IV międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji 10-lecia Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Spotkanie w Domu Kultury Polskiej nosiło tytuł: "Wkład inżynierów polskich w rozwój technologii i innowacyjności polepszający stan gospodarczy krajów Europy".
W czasie konferencji poruszano specjalistyczne tematy, takie jak: BIM – Building Information Modeling, inteligentne autostrady, zajęto się problemami klimatu i energii, a także podsumowano osiągnięcia polskich inżynierów i naukowców z ostatnich lat. Po raz kolejny członkowie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT) mieli okazję do wymiany doświadczeń w atmosferze wzajemnej życzliwości.

Dzięki federacji polscy inżynierowie mają łatwiejszy i szybszy dostęp do technologii stosowanych w innych krajach, mogą poznawać ciekawe rozwiązania techniczne. EFPSNT odgrywa równiną rolę w rozwoju nauk ścisłych, gdyż z jej działalności korzystają polscy naukowcy współpracujący z placówkami badawczymi w innych krajach.

Inżynierowie mają też swój wkład w promocję polskiej kultury. Docenia to Maria Buczek, prezes Polsko-Austriackiego Towarzystwa Kulturalnego "Takt", a także żona inżyniera: "Przez życie prywatne i zawodowe idziemy razem a naszym wspólnym celem jest promocja polskiej kultury w Wiedniu. W Stowarzyszeniu Polskich Inżynierów i Techników w Austrii powstaje wiele nowych pomysłów, nowych idei. Stowarzyszenie jest też ważnym ośrodkiem dla młodych ludzi, techników, architektów, których coraz więcej przyjeżdża do Wiednia i potrzebuje pierwszych rad i pomocy".

Wilno nieprzypadkowo zostało wybrane na miejsce konferencji. Została ona zorganizowana na zakończenie roku przewodniczenia międzynarodowej federacji przez Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich na Litwie (STIP). Od niedawna jego prezesem jest Robert Niewiadomski, inżynier roku 2009, nagrodzony także przez państwo litewskie za ciekawy projekt ekologicznego budynku, całkowicie niezależnego w pozyskiwaniu energii. Zdecydowanie odradza on młodym, zdolnym inżynierom wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy. "Wyjazd za granicę niczego nie ułatwia, a wręcz przeciwnie. W praktyce, człowiek skupia się całkowicie na zarabianiu pieniędzy i zapomina o własnym rozwoju zawodowym. Wszędzie i z każdego zawodu można żyć, jeśli tylko lubi się swoją pracę i dobrze pracuje".

Prezes STIP nie tylko radzi pozostać w kraju, ale proponuje też konkretne formy pomocy dla tych, którzy rozpoczynają pracę zawodową. Stowarzyszenie informuje o możliwościach zatrudnienia, pomaga w założeniu własnej firmy. Prowadzi też spotkania w szkołach dotyczące wyboru zawodu i kierunku studiów. Organizacja może pomóc w znalezieniu praktyki zawodowej lub stażu na Litwie lub za granicą, a także skontaktować z przyszłym pracodawcą.

Jerzy Mozyro, członek STIP, opowiadał o innych formach pomocy mieszkańcom Wileńszczyzny. "Wprowadziliśmy bezpłatne konsultacje w trzech ważnych tematach: budownictwo ogólne, pobieranie ciepła z ziemi lub ze słońca oraz instalacja urządzeń, które pozawalają zaoszczędzić energię. Konsultacje dotyczyły zarówno domów prywatnych, jak i większych obiektów. Nie zamykamy się w swoim gronie, wychodzimy do ludzi". 

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach polskich inżynierów na Litwie nie zabraknie, bo młodzi Polacy bardzo chcą się uczyć. Zdolnych studentów nie brakuje na litewskich uniwersytetach, dużą popularnością cieszą się też studia w wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie studiuje obecnie 456 osób, w tym aż 50 na uruchomionych w tym roku akademickim  studiach magisterskich.

Konferencja "Wkład inżynierów polskich w rozwój technologii i innowacyjności polepszający stan gospodarczy krajów Europy", Dom Kultury Polskiej w Wilnie, 11.10.2014 r.

Na podstawie: inf. wł.